Życzenia świąteczne dla PRZYJACIÓŁ MISJI

25-12-2018 | Echo z misji

Wszystkim osobom zatroskanym o nasze siostry misjonarki oraz prowadzoną przez nasze Zgromadzenie działalność na rzecz misji przekazujemy serdeczne życzenia świąteczne nadesłane z Boliwii. Skan listu znajduje się pod wpisem.

Kochani Przyjaciele Misji

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam wielką prawdę, że Bóg “tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

Kontemplując wielką Tajemnicę Wcielenia, wpatrujemy się w pasterzy, którzy natchnieni przez anioła spieszą do Jezusa ze swymi darami, widzimy Mędrców niosących dary Królowi Miłości. Przy Jezusowym żłóbku pamiętamy też o wszystkich ludziach dobrego serca, którzy nieustannie wspierają naszą pracę misyjną swoimi darami materialnymi i swoją modlitwą, uczestnicząc w ten sposób w przekazywaniu Bożej Miłości i Pokoju wszystkim ludziom, wśród których posługujemy.

Z serca pełnym wdzięczności za cud betlejemskiej nocy, dzielę się świątecznymi życzeniami pokoju i radości. Niech Nowy 2019 Rok obfituje w wiele łask i błogosławieństw.

Złączona w kontemplacji Wcielonego Słowa

s. M. Filemona Rapacz

Przełożona Wikariatu Misyjnego w Boliwii wraz z siostrami