Zwiastuję wam radość wielką… – świąteczne życzenia

„Oto zwiastuję wam radość wielką (…):

dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Mesjasz, Pan”.

(Łk 2, 10-11)

 

 W tę radosną noc Bożego Narodzenia, w imieniu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, z serca życzę dotknięcia Tajemnicy Bożej Miłości, która objawiła się w Dziecięciu Jezus.

 

Doświadczenie Jego obecności niechaj opromienia każdą chwilę życia, niesie pokój i nadzieję oraz będzie światłem i pociechą przez wszystkie dni Nowego 2018 Roku.

 

 

            Z darem świątecznej modlitwy przez przyczynę Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki

s. M. Maksymilla Pliszka

                          Przełożona Generalna

                                  z Siostrami

 

Dębica, na Boże Narodzenie 2017 r.