Zostaw i idź – powołanie jest drogą.

16-09-2017 | Warto przeczytać

Każdy człowiek ma jakieś wezwania przed sobą. Historia każdego człowieka to historia zbawienia. Odkrywając powołanie nie można sugerować się kogoś historią. Ważne jest sięgnięcie po Boże Słowo, które nas stwarza, formuje. Szukając swojej drogi warto sięgnąć do Biblii.

 

Spotykamy Abrahama Rdz 12, 1-8  – ten człowiek miał 75 lat, kiedy wezwał Go Pan. Wezwanie Pana było dla niego i do niego skierowane.

 

 Pan rzekł do Abrama: 
«Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej 
i z domu twego ojca 
do kraju, który ci ukażę. 

 

Zostawi i idż – powołanie jest drogą. To jest coś dynamicznego.

 

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

 

Abraham zaufał. Udajac się w drogę zabieramy historię życia. Wyruszając w drogę zabieramy to co nas ukształtowało. Majątkiem jest moja historia życia, to co mnie tworzyło i tworzy. Kiedy Pan wzywa, zaprasza, wyznacza drogę to nie przekreśla wcześniejszych kroków. Spoglądając na swoje życie, chce aby odkryć Jego prowadzenie. Udać się w drogę to wejść na drogę ufności. Wchodząc na drogę odpowiadając na powołanie potrzeba uświadomić sobie, że potrzeba dyspozycji serca – coś zostawiam by iść.

 

Historia Abrahama zachęca do modlitwy.

 

Błogosławiony Edmund Bojanowski dzieląc się swoim doświadczeniem :  Przekonałem się, jak to przyzwyczajenie do nawiedzania kościoła staje się potrzebą wewnętrzną i każde opuszczenie rodzi jakiś niesmak i stępia ochotę do wykonywania codziennych zatrudnień. 
Dz. 23 II.1854 – zachęca do codziennej modlitwy.

 

Modlitwa jest najlepszą drogą odkrycia powołania. Bo powołania rodzą się na modlitwie w spotkniu z Panem.

 

Modliłem się już nie słowami i myślą, tylko samym sercem i pełnością ducha.
Dz. 30 VIII 1854 

Zapraszajmy za przykładem bł. Edmunda Ducha świętego do naszej modlitwy.

 

 L. do Wilhelminy Berger 10.06.1868

 

Jeśli potrzebujesz modlitwy chętnie  pomodlimy się za Ciebie.

Jeśli chcesz porozmawiać napisz lub zadzwoń.

Chcesz się pomodlić wraz z nami zapraszamy na spotkania, dni skupienia i rekolekcje.

 

Kontakt s.M. Katarzyna Szulc – 798958843

s.katarzyna.szulc@wp.pl