Zjednoczeni wiarą – 41 Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię – Madryt 2018.

25.12.2018 r., kiedy obchodziliśmy uroczystość Bożego Narodzenia, z Tarnowa do Madrytu wyruszyła młodzież na Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. W pielgrzymce zaufania przez ziemię uczestniczyły Siostry Służebniczki: s.M. Barbara Mądro, s.M. Dorota Koperniak, s. M. Agnieszka Krajnik, s.M. Katarzyna Król i s.M. Katarzyna Szulc, które wraz z ks. Pawłem Kasperowiczem i ks. Krzysztofem Orłem duchowo wspierali pielgrzymów. Długa droga do Hiszpanii prowadziła przez Niemcy, Austrię, Włochy i Francję, gdzie zatrzymaliśmy się w Lourdes, aby wziąć udział w zakończeniu obchodów 160 Rocznicy Objawień Maryjnych. Postój w Lourdes był czasem wspólnej Eucharystii, modlitwy różańcowej i osobistego trwania przed Matką Bożą.

W Madrycie bardzo serdecznie przywitano naszą grupę. Zostaliśmy, jak to bywa podczas Europejskiego Spotkania Młodych, podzieleni na mniejsze grupy, aby następnie udać się do parafii Madrytu, a stamtąd do rodzin, domów zakonnych czy szkół. Wśród ponad 15 tys. uczestników z 65 krajów ok. 3,5 tys. to młodzi Polacy, którzy tym samym – tradycyjnie zresztą – stanowili największą grupę zagraniczną. Każdego dnia spotykaliśmy się w kościele parafialnym na porannej modlitwie, gdzie przy śpiewie kanonów, rozważaliśmy Słowo Boże. Następnie odbywały się spotkania w grupach, podczas których rozważaliśmy temat gościnności, zaufania i budowania jedności. Oprócz spotkań i wspólnej integracji każdego dnia był czas na zwiedzanie i poznawanie Madrytu. O godz. 13.00 były modlitwy południowe prowadzone przez wspólnotę Braci z Taizé. Natomiast każdego wieczoru spotykaliśmy się w halach na wspólnej modlitwie z przesłaniem brata Aloisa – przełożonego wspólnoty.

Głównym tematem tegorocznego spotkania była gościnność. W ostatnich słowach do uczestników wydarzenia przeor Wspólnoty Taizé – brat Alois – wezwał do otwarcia się na drugiego człowieka.

W zbyt wielu miejscach na świecie pokój jest zagrożony. Módlmy się o pokój i o sprawiedliwość, ponieważ pierwszy nie istnieje bez drugiego. Nie zgadzajmy się na niesprawiedliwość ani obok nas, ani gdzie indziej. Starajmy się jednak walczyć z pojednanym sercem. Nie dodawajmy nienawiści do przemocy – mówił młodym br. Alois.

W niedzielę, podczas ogłoszenia miasta Wrocławia, jako gospodarza kolejnego Europejskiego Spotkania Młodych, powiedział, że młodych „ugości miasto, w którym zima może być zimna, ale przyjęcie będzie ciepłe”. Zabrzmiało to bardzo osobiście. Dla nas, obecnych tam Polaków, był to wieczór radości i zarazem zaproszenie do włączenia się w przygotowania i wolontariat podczas Spotkania we Wrocławiu.

Droga z Madrytu prowadziła naszą wspólnotę przez stolicę Francji – Paryż, gdzie rozpoczęliśmy czas zwiedzania miasta od miejsca objawienia się Matki Bożej św. Katarzynie Loboure. W tym cichym i pełnym modlitwy miejscu mieliśmy czas na poznanie historii objawień Cudownego Medalika, Eucharystię i osobistą modlitwę. Dla nas, Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, zarówno Lourdes jaki i Miejsce Objawień Cudownego Medalika, to szczególne spotkania i wdzięczna modlitwa za dar bł. Edmunda Bojanowskiego, naszego Ojca Założyciela i Jego Maryją drogę, jaką nam zostawił, a także za dar noszenia przy różańcu Cudownego Medalika.

Z Paryża wracaliśmy już bezpośrednio do Polski, a w Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zakończyliśmy naszą pielgrzymkę i podczas Eucharystii dziękowaliśmy dobremu Bogu na Jego Opatrzność nad nami, bezpieczną podróż i pobyt.

Nasze serca przepełnione wdzięcznością powierzały Miłosiernemu Bogu naszą Rodzinę Zakonną, każdą wspólnotę i każdą siostrę z osobna, równocześnie prosząc o dar nowych powołań.

                                                                                                    s.M. Katarzyna Szulc