Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – jak pragnienie stało się rzeczywistością w Dębicy

Rok 1850. Młoda kobieta o imieniu Jadwiga Borzęcka, zasmucona sytuacją dziewcząt i młodych kobiet w swoim rodzinnym miasteczku Dębica, postanawia coś zmienić. Otacza się grupą podobnie myślących kobiet i razem stają się zalążkiem nowego zgromadzenia zakonnego: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek św. Macieja Apostoła – wielkie pragnienie niepozornej dziewczyny zostaje zmaterializowane świat w pełną realizację.

Siostry Służebniczki to zgromadzenie żeńskie, które powstało pierwotnie na ziemi dębickiej w połowie XIX wieku, a następnie przeniosło swoją siedzibę do Zambrowa po I wojnie światowej. Głównym celem życia sióstr-założycieli było pomaganie dzieciom, młodzieży oraz samotnym i ubogim kobietom poprzez wprowadzanie do ich życiowej codzienności wartości duchowych, patriotycznych i społecznych. Pierwsze misje odbywały się nie tylko na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale także mieszkańcom Kresów Wschodnich.

Dzisiaj Zgromadzenie Sióstr Służebniczek działa nie tylko na terenie Polski, ale także w innych krajach, takich jak Ukraina, Białoruś, Kazachstan czy Włochy. Charakterystyczna dla zgromadzenia znajdującej się na podwórku w Dębicy jest charyzmat służby Ewangelii poprzez prace wypoczynkowe, edukacyjne i opiekuńcze.

Dla mieszkańców Dębicy obecność sióstr Służebniczek wiąże się głównie z dwoma miejscami: Domem Macierzystym Zgromadzenia oraz Szkołą Podstawową im. św. Jadwigi Królowej. To właśnie Siostry Służebniczki prowadzą tę szkołę, w której dzieci zdobywają podstawy moralne i intelektualne potrzebne do dalszego rozwoju. Warto dodać, że szkoła cieszy się wysokim prestiżem i uznaniem wśród rodziców oraz samej społeczności.

Siostry Służebniczki tak naprawdę mają wiele twarzy. To przede wszystkim dla nas nauczyciele naszych dzieci, ale również opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych.

Jednak ich działalność nie ogranicza się do aspektów materialnych – przede wszystkim jest to praca nad sobą oraz odpowiedzialność za swój własny rozwój duchowy. Aby równocześnie pomagać innym i się doskonalić, Siostry realizują zasady duchowości służebniczej w swoim codziennym życiu samopoświęcenia i miłości bliźniego.

Siostry Służebniczki to dowód na to, że pragnienia stały się rzeczywistością w Dębicy, gdzie nadal rozwijają się i niosą duchowe oraz materialne wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Na przestrzeni lat ich pracy, wiele osób mogło doświadczyć miłości, troski i opieki Służebniczek, których zaangażowanie nie ma granic.

Historyczne pragnienie Jadwigi Borzęckiej stało się więc rzeczywistością – w trudnych czasach XIX wieku została zbudowana pierwsza komórka zakonna sióstr Służebniczek w Dębicy, która z czasem przerodziła się w potężne zgromadzenie. Bez wątpienia możemy śmiało stwierdzić, że wartość i istnienie tego miejsca doceni każdy członek społeczności.
Dębica, malownicze miasteczko położone w województwie podkarpackim, może poszczycić się nie tylko bogatym dziedzictwem historycznym, ale także istnieniem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Dzieje tego zgromadzenia sięgają XIX wieku, kiedy to za sprawą błogosławionej Anieli Salawy (1881-1922), ofiarodawczyni i współzałożycielki zgromadzenia, narodziło się pragnienie założenia takiej wspólnoty. Błogosławiona Aniela, rodem z Sieprawia koło Krakowa, miała wizję otworzenia domu służącego potrzebom najuboższych i cierpiących. Pragnienie to stało się rzeczywistością 4 kwietnia 1895 roku, kiedy to wraz z kilkoma współsiostrami utworzyła Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Ducha Świętego.

W międzyczasie w Dębicy działał ksiądz Stanisław Chmielowski (1848-1916), który podejmował liczne działania na rzecz ubogich i potrzebujących. To on miał przyczynić się do rozwinięcia tej myśli w Dębicy i zainicjować współpracę z siostrami.

Pragnienie założenia Zgromadzenia w Dębicy stało się rzeczywistością 8 grudnia 1899 roku, kiedy to w wynaju domu przy ulicy Klasztornej 4, rozpoczęła swą działalność nowa placówka Sióstr Służebniczek. Od początku swojego istnienia, siostry kierowały się wartościami takimi jak miłość do Boga i bliźniego oraz pomoc ubogim i potrzebującym.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Ducha Świętego w Dębicy zajmowało się głównie opieką nad dziećmi-sierotami oraz nauką i wychowywaniem dzieci z ubogich rodzin. Zajmowały się również edukacją i przygotowywaniem zawodowym młodzieży.

W kolejnych latach zgromadzenie rozwijało swą działalność na terenie całego kraju, otwierając domy zakonne w różnych miastach Polski. Współcześnie siostry prowadzą kilkadziesiąt placówek na całym świecie, zajmując się głównie serwisem społecznym oraz pracowniczym, oświatą, kulturą i publicystyczną oraz misyjnością.

Obecnie siedziba zgromadzenia mieści się przy ulicy Białej 1. W 2015 roku została oddana do użytku nowa lepsza część budynku z przeznaczeniem na prowadzenie domu dziecka.

Dzięki działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Ducha Świętego, które działa już ponad 120 lat, wiele pokoleń dzieci i młodzieży otrzymało możliwość uczestniczenia w lepszym życiu. Historia zgromadzenia jest dowodem na to, jak pragnienie stało się rzeczywistością, a dobroć ludzka rozprzestrzenia się na świat i przynosi nadzieję innym.

Siostry Służebniczki pisały historię nie tylko Dębicy, ale także wielu innych miastach zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ich misją jest niesienie konkretnej pomocy potrzebującym, niezależnie od kraju czy sytuacji społecznej. Niech to służy jako inspiracja dla innych, aby nieść pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna i realizować swoje pragnienia, które mają na celu pomóc innym ludziom.