Ze św. Piotrem w poszukiwaniu drogi życia….

W bliskości Matki Słowa Bożego w Częstochowskim domu Sióstr Służebniczek w dniach od 16-19 lipca 2018 r. odbyły się rekolekcje rozeznania powołania. Z różnych stron naszej ojczyzny przyjechało 8 odważnych kobiet pragnących spędzić czas w milczeniu na modlitwie Słowem Bożym.  Można rzec w wielkim mieście, a jednak na pustyni. W czasie tych dni odkrywałyśmy wspólnie wraz z prowadzącym kapłanem ks. Łukaszem Stachurą, że tajemnica swojego życia można odkryć tylko w świetle Słowa Bożego. Uczyłyśmy się prawdy, że Bóg przyjmuje nas w całości jak historię Szymona, który stał się Piotrem Skałą. W ciszy czytając Słowo, medytując i kontemplując miałyśmy możliwość usłyszenie Swojego Imienia. Przez odkrywanie historii życia Piotra mogłyśmy zobaczyć jak Jezusa przygotowuje do odkrycia nowej tożsamości…

 

Droga Lectio Divina zaproponowana uczestniczkom rekolekcji to zachęta do takiego stylu życia w codzienności w świetle Bożego Słowa. Wielką wdzięczność kierujemy w stronę wspólnoty Sióstr z Częstochowy, która przyjęła naszą rekolekcyjną wspólnotę z otwartością i towarzyszyła zmaganiom, trosce o ciszę i przez służbę i siostrzaną jedność wspierała w przeżywaniu tego szczególnego czasu. Dziewczętom za świadectwo szukania woli Bożej w życiu. Bogu dziękujemy za posługę ks. Łukasza MS, który zapalał świadectwem do wierności Słowu Bożemu za posługę Słowa, sakramentalną i kierownictwo duchowe.

 

Zawierzając Maryi troskę o dar nowych powołań ruszamy z nadzieją w przyszłość…

 

Wszystkim poszukującym dedykujemy słowa zapisane we wspomnieniu o bł. Edmundzie Bojanowskim…

 

Dziś jeszcze ciemno w Twojej duszy, ale mam nadzieję, że łaska Boża zstąpi do Twego serca i rozjaśni je.

 

s. M. Katarzyna Szulc i s. M. Barbara Szeliga towarzyszące dziewczętom w czasie rekolekcji