Zaryzykuj z Kostką… i wygraj!

Pod tym hasłem w dniach 27-28.10.2018 r. odbywało się skupienie dla dziewcząt szkoły podstawowej. Tym razem miało ono miejsce w Zakrzowie. Przyjechało trzydzieści dziewcząt z miejscowości takich jak: Zembrzyce, Mucharz, Marcówka, Grywałd, Okulice i Wilkowisko. W spotkaniu towarzyszył nam Patron ludzi młodych – św. Stanisław Kostka, który nie bał się poświęcić swojego życia dla Jezusa. Duchowym opiekunem skupienia był Ks. Kamil Piłat, a nad całością czuwały s.M. Katarzyna Król, s.M. Karolina Dobosz oraz s.M. Klaudia Sochocka. Pośród wspólnej modlitwy, śpiewów, tańców i radosnych spotkań dziewczęta odkrywały wartości, dzięki którym można pięknie przeżyć i wygrać swoje życie.

Ważnym momentem przeżywanego czasu była Liturgia Słowa, która pomogła nam usłyszeć, co mówi do nas Jezus, a wspólne czytanie Pisma Świętego pozwoliło zobaczyć, że to On jest naszym źródłem, z którego czerpiemy prawdziwe życie. Pomocną też okazała się praca w grupach, której tematem było pytanie: Jakim jestem drzewem?  

Weekendowe spotkanie w Zakrzowie pozwoliło zrozumieć, że Eucharystia, sakrament spowiedzi, życie Słowem Bożym, modlitwa osobista, dobre serce oraz przykład świętych są młodzieży potrzebne, aby dobrze przeżyć i wygrać swoje życie. Natomiast czas, który ofiaruje się Jezusowi nigdy nie jest stracony, ale ma głęboki sens.