Zapraszamy – pomódl się z nami …

Zapraszamy pomódl się z nami w intencji młodych poszukujących drogi swojego życia.

 

Podczas spotkania z młodymi Papież Franciszek podzielił się swoim świadectwem poszukiwania drogi życia powiedział wówczas: „Zmiłowawszy się powołał”. Te słowa z cytowanej w brewiarzu homilii św. Bedy Czcigodnego o powołaniu przez Jezusa celnika Mateusza obrałem sobie na dewizę biskupią, a następnie także papieską. Wiecie już, bo nieraz o tym mówiłem, że wybrałem to motto, nawiązując do wspomnienia z lat młodzieńczych, kiedy silnie poczułem, że Pan mnie powołuje. Nie stało się to po jakiejś konferencji ani ze względu na jakąś piękną teorię, ale dlatego, że doświadczyłem miłosiernego spojrzenia Jezusa, które na mnie spoczęło. Tak rzeczywiście było. Mówię wam prawdę.

 

Dołącz się do naszej wspólnoty modlitwy. Przyjdź i uwielbiaj z nami Pana, który nieustannie zaprasza do Pójścia za Nim. Przyjdź, aby z Nami doświadczyć miłosiernego spojrzenia Jezusa, który podczas adoracji będzie chciał spojrzeć w nasze oczy.

 

Spotkanie rozpoczniemy 19 maja Eucharystią o g. 19.00, następnie będzie czas modlitwy uwielbienia połączony ze świadectwami.

 

 

Przyjdź i uwielbiaj z nami Pana, który nam wielką moc okazał.