Zamiast szukać “namiastek szczęścia”

18-05-2016 | Echo z misji

W kwietniu 2016 r. Księża Biskupi z Boliwii wystosowali List duszpasterski zatytułowany „Dziś kładę przed tobą życie albo śmierć”, odnoszący się do problemu produkcji, handlu i spożywania narkotyków. W rozdziale, w którym biskupi spoglądają na obecną sytuację społeczną w Boliwii i odnosząca się do młodzieży wspominają, że jedną z przyczyn popadania w narkomanię jest “poczucie nieszczęśliwości,” które prowadzi młodzież do szukania “namiastek szczęścia”.
Po przeczytaniu tego Listu i komentowaniu go we wspólnocie postanowiłyśmy, że zaproponujemy młodzieży z naszej parafii ukazać drogę do Prawdziwego Szczęścia, którą wskazuje nam Jezus. Rok Miłosierdzia, przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży i Dzień Zesłania Ducha Świętego to najodpowiedniejsza okazja, aby „przebudzić” nieco naszą parafialną młodzież. Obaw było dużo co do zaangażowania młodzieży i odpowiedzi na nasze zaproszenie, gdyż środowisko jest podzielone religijnie na różne grupy wyznaniowe, jak i ze względu na to, że dla wielu rodzin i ich dzieci najważniejsze miejsce zajmuje tylko praca w polu i zarobek. Ufając jednak Bogu i polecając tę intencję w naszej codziennej wspólnej modlitwie zaangażowałyśmy w te przygotowania Grupy Apostolskie dziewcząt z naszego internatu, które wraz z kandydatkami przygotowały afisze, piosenki, itd.

Na dwa dni przed pielgrzymką okazało się, że zapisało się ok. 70 osób. Zaskoczyła nas ta liczba zgłoszonych i czekałyśmy na dzień wyznaczony na pielgrzymkę, bo wielu na początku z zapałem mówi „tak” a potem rezygnuje. Tym razem okazało się, ku naszej radości, że Duch Święty mocno powiał, bo w sumie w pielgrzymce uczestniczyło ok. 100 osób! Część młodzieży przyszła pieszo już z Omereque, a druga część dojechała do miejsca, gdzie znajduje się nasz internat, ponieważ tutaj oficjalnie rozpoczynało się nasze pielgrzymowanie. Młodzież została przydzielona do 7 grup. Każda grupa liczyła ok. 15 osób, i miała 2 animatorki, którymi były dziewczęta z Grupy Apostolskiej z internatu, które nasze siostry przez prawie 2 tygodnie, przygotowywały do tej posługi. Każda grupa miała imię jednego z darów Ducha Świętego. Zadaniem animatorek było poznać te dary, aby podczas pielgrzymowania podzielić się z uczestnikami.

Podczas postoju, s. M. Rosario Cárdenas przedstawiła młodzieży Drogę Błogosławieństw; najdłużej zatrzymała się na błogosławieństwie, które jest tematem tegorocznego Światowego Spotkania Młodzieży. W ten sposób także i młodzież z naszej parafii łączy się z młodzieżą całego świata w przygotowaniu do tych Dni. Po dotarciu do Peña- celu naszej pielgrzymki, zarówno pątnicy jak i wierni z Peña uczestniczyli w Eucharystii, a potem, przy symbolicznym ognisku, przy śpiewie wspólnie dziękowaliśmy za ten czas. Tak zakończyliśmy przeżywanie okresu Wielkanocy, którego świętowanie rozpoczęliśmy błogosławieństwem ognia podczas Wigilii Paschalnej. Pątnicy powrócili do domu zamówioną wcześniej ciężarówką. Na drugi dzień w szkole już brzmiały echa pielgrzymki, gdyż dziewczęta z internatu podczas apelu zaśpiewały piosenki pielgrzymkowe.
Oby ten Duch, który „powiał” był dalej przyjmowany przez naszą młodzież i trwał w nas.

Wspólnota Sióstr z Omereque –Mataral
(BOLIVIA)