Za czym biegniesz? Golgota Młodych 2017

O jedenastu lat w Serpelicach nad Bugiem pod koniec wakacji gromadzi się młodzież, aby w miejscu szczególnym jakim jest Golgota Podlasia modlić się, trwać blisko krzyża chwalebnego. Czyli takiego, który daje życie, a nie przygniata do ziemi, odbierając wszelką nadzieję. Hasłem przewodnim spotkania młodych, których w tym roku było około tysiąca był „ZŁOTY CIELEC” . Ten biblijny symbol miał ukazywać wszystkim zebranym, co w naszym życiu zajmuje miejsce żywego i prawdziwego Boga. Na Golgocie Młodych wraz z młodzieżą podczas modlitwy,świadectw pracy w grupach indywidualnych rozmów i spotkań szukaliśmy  prawdy o naszym sercu. By móc wybierać, za czym chcemy iść. Przez konferencje, adorację, świadectwa, drogę krzyżową codzienną Eucharystię i spowiedź młodzież mogła odkrywać za czym biegnie każdego dnia co ich pochłania, co oddziela od Boga. Spotkanie organizowane jest przez Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. Z naszej Rodziny Zakonnej w spotkaniu uczestniczyły i posługiwały  s.M. Katarzyna Szulc i s.M. Ewelina Kozak.