Z tradycyjną kolędą u chorych i ubogich…

W okresie Bożonarodzeniowym piękną polską tradycją jest śpiewanie kolęd.

 

Kultywując ten zwyczaj siostry z różnych naszych wspólnot, nie tylko śpiewają kolędy we własnych domach, ale z radosną kolędą odwiedzają również chorych i ubogich w szpitalach i domach dla bezdomnych.

 

“Venite fedeli, l’Angelo ci invita

venite, venite a Betlemme….”

 

Tradycję kolędowania podtrzymują i kultywują siostry również poza granicami naszego kraju. Na przykład wspólnota służebniczek z Neapolu już od kilku lat w dzień Bożego Narodzenia wraz z siostrami Hinduskami udaje się z wizytą kolędową do poszczególnych oddziałów szpitala w którym na co dzień posługują.

 

W odwiedzinach bierze udział Święta Rodzina, która wędruje przy śpiewie kolęd od pacjenta do pacjenta, tak, aby każdy mógł się spotkać i ucałować (zwyczajem włoskim)  Małego Jezusa. 

 

Jak podkreślają siostry, to nawiedzenie chorych, ich rodzin i personelu całego szpitala dyżurującego tego szczególnego dnia, jest chwilą radości i wspólnego uwielbienia Dzieciątka Jezus.