Z sercem pełnym wdzięczności

W duchu uwielbienia i wdzięczności Bogu za 30 i 40 lat profesji zakonnej w dniach 10 – 17 lipca 2019 przeżywałyśmy dni odnowy w gościnnym domu w Krościenku n. Dunajcem. Wspólnie spędzony czas pozwolił nam dokonać refleksji, jak wiele Pan Bóg zdziałał w naszym życiu. Naszą wdzięczność wyrażałyśmy na wspólnych spotkaniach oraz na modlitwie adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem. Przeżywając dni odnowy niedługo po XXV Kapitule Generalnej, dzieliłyśmy się również tym, co do każdej z nas najbardziej przemówiło z jej duchowego bogactwa. W dzieleniu się, tym przemyśleniom towarzyszyła nam Matka Generalna, Maksymilla Pliszka, która zachęciła nas do modlitewnego i pogłębionego medytowania treści zawartych w dokumentach XXV KG.

Dni odnowy to też relaks dla ciała – wspólne wędrówki i spacery. Największą „atrakcją” turystyczną był wyjazd do Zakopanego w sobotę, 13 lipca. Nasz pobyt w Zakopanem rozpoczęłyśmy od modlitwy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Następnie, w mniej lub bardziej licznych grupkach, rozeszłyśmy się na szlaki – w zależności od kondycji i upodobań. Punktem zbiórki był dom na ulicy „Na Wilcznik”. Mogłyśmy obejrzeć nasz dom, który już niedługo będzie nam służył, jako baza wypadowa w góry. Przewodniczką po domu była s. Savia, ekonomka generalna, która wraz z s. Prowincjalną Sylwią Chruślicką miała pieczę nad powstaniem tego pięknego, stylowego domu. W planie miałyśmy jeszcze udział w nabożeństwie fatimskim na Krzeptówkach, ale ze względu na niepogodę wróciłyśmy do Krościenka.

Nasze dni odnowy zakończyłyśmy dniem skupienia, któremu przewodniczył o. Jacek Zdrzałek, redemptorysta. W poniedziałkowe popołudnie, ojciec wprowadził nas w klimat dnia skupienia poprzez refleksję nad fragmentem Ewangelii wg św. Jana o winnym krzewie oraz wspólne dzielenie się słowem Bożym. W refleksji skoncentrowałyśmy się nad kolejnymi owocami Ducha Świętego, jakimi są na miesiąc lipiec radość i dobroć. Z takim duchowym nastawieniem odprawiłyśmy dzień skupienia, którego zwieńczeniem było odnowienie ślubów podczas uroczystej Eucharystii. 

Pobyt w Krościenku zakończyłyśmy uroczystą agapą, na której oprócz Ojca Jacka były obecne siostry ze wspólnoty domu w Krościenku, na czele z Siostrą Przełożoną Małgorzatą Powrózek. Odnowione duchowo i wzmocnione powróciłyśmy do naszych wspólnot, aby – na wzór Maryi, naszej Niepokalanej Patronki – codzienną, radosną służbą oddawać chwałę Bogu za wielkie rzeczy, jakie uczynił w życiu każdej z nas, realizując charyzmat przekazany nam przez bł. Ojca Edmunda.

s. M. Marcelina Zoń