„Z Rodziną – dla Rodziny – pod okiem Edmunda”

06-10-2016 | W trosce o wychowanie

Z ogromną radością w dębickiej Ochronce rozpoczęliśmy kolejny rok. Czas przygody a zarazem nowych wyzwań rozpoczęło 100 przedszkolaków a wraz z nimi całe Rodziny, które mocno zaangażowały się we wspólne dzieło wychowania.

 
Bł. Edmund Bojanowski wspierał rodziny już od początku swojej działalności, jeszcze wtedy, gdy podczas spacerów przyglądał się ludzkiej nędzy – zwłaszcza dzieciom pozostającym samym w domach, podczas gdy rodzice często całymi dniami pracowali na rolach u właścicieli. Nam, Służebniczkom pozostawił ważną misję do wypełnienia – otoczyć troską dzieci – a w obecnych czasach szczególnie całe Rodziny.

 
Zgodnie z pragnieniem Edmunda, by otaczać troską Rodziny, dla Rodziców i całych Rodzin dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, organizowane są comiesięczne spotkania. Mają one na celu połączenie całych Rodzin na wspólnej modlitwie. Bo czyż jest coś dla dziecka piękniejszego, jak wspólna modlitwa u boku Mamy i Taty?

 
W tym miesiącu, w dniu Aniołów Stróżów uczestnicząc w Eucharystii wypraszaliśmy Boże błogosławieństwo dla całej wspólnoty przedszkolnej a zatem dzieci i ich Rodziców, Sióstr i wszystkich pracowników.

 
Słowo kierowane było zarówno do dzieci jak i do rodziców. Przedszkolaki chętnie odpowiadały kapłanowi na zadawane przez Niego pytania, niejednokrotnie zadziwiając odpowiedziami swoich Rodziców, np. na zadane pytanie „Po czym poznać, że ktoś jest ważny?” – jedno z dzieci odpowiedziało: „Tata” a inne, że „ktoś, kto jest chory…”.

Rodzice i dzieci aktywnie włączyli się w przygotowanie Liturgii, wcześniej uczestnicząc w wielu radosnych próbach.
Ponieważ szczególnie patronowali nam Aniołowie Stróżowie, dlatego też było ich wielu na naszej modlitwie. Każdy mógł zabrać na pamiątkę małego Aniołka –opiekuna Rodziny.

 

s. Dorota Gościńska