Z modlitwą w dar nowych powołań

W Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela 24 czerwca 2018 r. modliłyśmy się o dar kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego oraz w intencji uproszenia daru nowych powołań w parafii św. Michała Archanioła w Binarowej w diecezji rzeszowskiej.

 

Pan Bóg przyprowadził nas do tego pięknego drewnianego kościoła dzięki s. M. Agnieszce Oczkowicz pochodzącej z tej parafii. Podczas każdej Mszy świętej Siostry włączały się w liturgię przez śpiew oraz liturgię słowa. Na zakończenie Eucharystii parafianie poznawali sylwetkę bł. Edmunda Bojanowskiego oraz nasze Zgromadzenie. Dziękując Dobremu Bogu za dar powołania s. Agnieszki wraz z bł. Edmundem prosiliśmy Pana o nowe czyste dusze służebniczek z tej parafii obchodzącej w tym roku 670 lat lokacji Binarowej.

 

Posługę w czasie modlitwy w Binarowej pełniły s. M. Beata Waszkielewicz, s. M. Berta  Zybura, s. M. Agnieszka Oczkowicz, s. M. Małgorzata Cabała i s. M. Katarzyna Szulc.