Z młodymi w pielgrzymce zaufania przez ziemię w Rydze

Na przełomie roku 2016/2017 ruszyłyśmy w Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię. Trzydzieste dziewiąte Europejskie Spotkanie Młodych po raz pierwszy odbyło się w kraju bałtyckim w Rydze na Łotwie. Wraz z s. Urszulą Kowal oraz z młodzieżą i duszpasterzami z Tarnowa pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Litwy i pięknego Wilna. Tej co w Ostrej świeci Bramie  Matce Miłosierdzia złożyliśmy dziękczynienie za dar Jubileuszu Miłosierdzia. Matka Boża w Ostrej Bramie spogląda na wszystkich przybywających do Niej pielgrzymów przez okno i zdaje się słyszeć tam Jej zapeszenie by przyjść, zatrzymać się, znalezienia czasu na modlitwę. Ona jako Matka Miłosierdzia podprowadziła nas do Syna Miłosiernego, gdzie właśnie w Wilnie znajduje się obraz namalowany z pierwszego spotkania Jezusa ze św. s.Faustyną. Jezusowi Miłosiernemu jako pielgrzymi zaufania powierzaliśmy wszystkie nasze intencje składając na Jego Ołtarzu w Eucharystii.  Kolejnym etapem stało się wieczorne zwiedzanie pięknego Wilna, gdzie tak bardzo wybrzmiewają słowa wieszcza Adama Mickiewicza: Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie, Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

 

Z Litwy w drogę zaufania ruszyliśmy nocą na Łotwę. Ryga przywitała nas chłodnym powietrzem, ale wielką otwartością i gorącymi sercami mieszkańców. Sama Ryga jest miastem o silnej tradycji luterańskiej, a jednocześnie na Łotwie istnieją głębokie więzi wzajemnych relacji pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Jako pielgrzymi z duszpasterstwa akademickiego „Tratwa” zostaliśmy podzieleni na cztery grupy. Z s.Urszulą oraz młodzieżą udaliśmy się do Siguldy miasta oddalonego 60 km od Rygi i trafiliśmy do katolickiej parafii. Zamieszkaliśmy w przedszkolu prowadzonym przez Luteran. Każdego dnia spotykaliśmy się w parafii na wspólnej modlitwie, po której odbywały się spotkania w małych grupach. Podczas spotkań z młodzieżą z Ukrainy, Białorusi, Polski, Francji, Portugalii, Szwajcarii, Litwy, Łotwy, Holandii mogliśmy zatrzymywać się nad tajemnicą nadziei. Tegorocznym tematem spotkania w Rydze były słowa „Razem torujemy drogi nadziei”. Spotkania małych grup otwierały młodych na siebie nawzajem. Warto podkreślić, że pierwszy raz spotkanie odbyło się w miejscu, gdzie żyje tak liczna grupa chrześcijan prawosławnych. Młodzież w każdym dniu odkrywała też dzięki przesłaniu brata Aloisa tajemnicę pokoju. Mocno wybrzmiewały słowa, że pokój na ziemi zaczyna się w sercu każdego z nas. I to nasze serca potrzebują przemiany. Wymaga to naszego nawrócenia, pozwolenia by zamieszkał w każdym Duch Boży. W jednym z rozważań brat Alois przywołał słowa Serafima z Sarowa, mnicha rosyjskiego żyjącego na przełomie XVIII i XIX w, który powiedział „Zyskaj wewnętrzny pokój, a tysiące wokół ciebie zostaną zbawione”.

 

Każdego dnia po spotkaniu w parafii, która była pierwszym miejscem modlitwy, udawaliśmy się do Rygi, aby modlitwy południowe przeżywać z braćmi z Taize w różnych kościołach Rygi. Byliśmy w katedrze katolickiej, luterańskiej. Wieczorne spotkania modlitewne naszej grupy odbywały się w Arenie Ryga. Wieczorna modlitwa przepełniona ciszą, wzywaniem nieustannym Veni Sancte Spiritus oraz Bóg jest miłością miejcie odwagę żyć dla miłości, a także wołaniem o pokój na świecie połączona z adoracją krzyża wieńczyła całodzienną pielgrzymkę zaufania danego dnia.

 

Taize2017 (17)W ostatnim dniu roku 2016 odbyło się spotkanie narodowe w grupach. Polaków przybyłych w liczbie 4 tysięcy zjednoczyła wspólna Eucharystia, sprawowana przez Pasterza Łotwy  Arcybiskupa Zbigniewa Stankiwicza oraz kapłanów przybyłych z pielgrzymami. Wspólne spotkanie rozpoczęte kolędowaniem było okazją do ucieszenia się sobą nawzajem, a także poznaniem polskich braci ze wspólnoty Taize. Spotkanie połączone było ze świadectwami młodych osób z Polski zaangażowanych w codzienna służbę pokojowi w świecie.

 

Wieczorna modlitwa o pokój na świecie na przełomie roku odbywała się w parafiach, które gościły pielgrzymów. Po niej odbyło się święto narodów, czas wzajemnej integracji, zaprezentowanie kraju przez młodych pielgrzymów. W Nowy Rok odbyło się rodzinne spotkanie pielgrzymów z Rodzinami. Nasza grupka spotkała się z wychowawczyniami przedszkola, w którym mieszkaliśmy.

 

Pielgrzymka zaufania przez ziemię nie zakończyła się. Zostaliśmy posłani by być narzędziami pokoju i nadziei. W drodze do domów wsłuchiwaliśmy się w piękne świadectwa młodych uczestników pielgrzymki z naszego autokaru i dziękowaliśmy Panu Bogu za czas pielgrzymowania i zaproszenie do bycia świadkiem pokoju w codzienności w Nowym 2017 Roku.

 

Czas Spotkania Europejskiego to także czas zwiedzania miasta, poznania kultury kraju. Nosimy w sercu piękne wspomnienia i wielką wdzięczność, że Pan pozwolił nam pielgrzymować z młodzieżą do Rygi, modląc się z nimi, rozmawiając i słuchając ich historii prosząc Pana o dobre rozeznanie ich życiowego powołania, które daje prawdziwy pokój serca.

 

s.M. Katarzyna Szulc i s.M. Urszula Kowal