Z Maryją rozeznać powołanie – rekolekcje dla dziewcząt i kobiet w Częstochowie

Jak usłyszeć, że Jezus woła?

Jak rozeznać drogę powołania?

Bóg przemawia do człowieka w cichości serca. Współczesny świat utrudnia wsłuchiwanie się w głos Boga. Codzienność w której żyjemy zalewa nas swoim chaosem i ciągłą gonitwą prowadzącą do nikąd. Co może pomóc w odkrywaniu drogi życiowej, przygotowanej mi przez Jezusa? Sakramenty Święte, a szczególnie częste korzystanie z Sakramentu Pokuty i Eucharystii. W Sakramencie Pokuty staję w prawdzie przed Bogiem i przed sobą samym, zrywam maski, które nakładam, aby robić „lepsze wrażenie”. Prawda zawsze wyzwala i daje klarowniejszy obraz samego siebie. Miłosierdzie Boże pozwala mi dostrzec, że Jezus kocha mnie mimo moich ciągłych upadków i grzechów. Jego miłość jest większa niż mój grzech, a tam, przy kratkach konfesjonału doświadczam ogromu miłości Chrystusa.

Eucharystia jest największym darem, jaki Jezus mógł nam zostawić na ziemi. To właśnie podczas Mszy Św. działa sam Jezus Chrystus, który ma moc mnie przemieniać. Jest jednak jeden warunek, muszę Mu na to pozwolić. Jezus potrzebuje, abym otworzyła swoje serce, a wtedy On, powoli będzie pokazywał mi jaką drogę dla mnie przygotował, jaki jest Jego zamiar wobec mnie samej. W Eucharystii Jezus łączy się z człowiekiem, daje się człowiekowi w pełnym zaufaniu, ofiarowuje się dlatego, że bardzo kocha człowieka i wie, że Go potrzebuje.

Moja więź z Bogiem pogłębia się przez modlitwę. To dzięki niej otwieram się na Boże natchnienia. Dobrze jest w czasie modlitwy wczytywać się w słowa Pisma Świętego. Słowo Boże jest „żywe i skuteczne”, zawiera wiele wskazówek jak żyć, aby być blisko Tego, który mnie stworzył. Warto jak najczęściej czytać Pismo Święte, aby stawało się swego rodzaju kompasem ciągle prowadzącym do Boga. Moja codzienność, czyli spotkania z ludźmi, przeżywanie różnych spraw mniej lub bardziej ważnych, radosnych i smutnych. Warto „przyglądać się” temu wszystkiemu z perspektywy czasu. Przypomnieć sobie, co mnie ostatnio spotkało, ponieważ Bóg przemawia również przez inne osoby czy wydarzenia. To są takie znaki dnia codziennego, przez które Bóg przesyła nam różne wiadomości.

Jezus również dziś powołuje wiele młodych ludzi do podjęcia tej szczególnej drogi, jaką jest życie zakonne. To Jezus składa w serce młodego człowieka pragnienie poświęcenia, oddania się Chrystusowi do pełnej dyspozycji. Wybór takiej drogi życiowej jest odpowiedzią człowieka na miłość Jezusa. To najpiękniejszy dar, jaki człowiek może złożyć swemu Bogu. Dopiero wtedy człowiek może w pełni przeżywać swoje szczęście, gdy jego serce jest złaczone z Sercem Jezusowym. Szczególnie właśnie w naszych czasach jest duża potrzeba tych, którzy będą innym głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie swoim słowem i czynem. Potrzeba tych którzy staną się żywą Ewangelią dla współczesnego świata i zaniosą miłość, będą pogłębiać wiarę oraz wzmacniać nadzieję.

Rekolekcje są czasem, kiedy mogę zatrzymać się, przyglądnąć się życiu, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, w dzień i w nocy trwać przed Panem  na adoracji, ze Słowem Bożym w ręku szukać odpowiedzi na pytania ukryte w sercu, wypowiedzieć w rozmowie indywidualnej wszystkie nurtujące pytania i pragnienia… Dlatego warto podjąć to wezwanie.

W czasie lutowych rekolekcji w Częstochowie towarzyszyć nam będzie Maryja, Jej odkrywanie powołania i tajemnica obecności Słowa Bożego w Jej życiu….

Zapraszamy:

7-9 luty 2020 r. Częstochowa

Dom Sióstr Służebniczek ul. Okólna 46

Kontakt: s.Katarzyna 798 958 843

s.M. Katarzyna Szulc