Z Kamienia do Amazonii – kolędnicy misyjni

„Kolędnicy misyjni dzieciom w Amazonii”

– pod takim hasłem, w Niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia 2019 roku, wyruszyły 24 grupy dziecięcych kolędników misyjnych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieniu.


Dzieci były zorganizowane w 18 grupach przygotowanych przez s. Natanaelę Adamczyk i 6 grupach przygotowanych przez dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu Prusinie – panią Małgorzatę. Opiekunami byli dorośli – w większości ich rodzice, ale też osoby z Rodziny Edmundowej i s. Iwona Szopa.


Grupy kolędników odwiedziły wszystkie rodziny naszej parafii. Wszędzie były bardzo serdecznie przyjęte i hojnie obdarowane. Dzieci, w pięknych strojach, z nieukrywaną radością i entuzjazmem szły głosić Dobrą Nowinę. Taki nastrój towarzyszył też opiekunom. Toteż wszyscy – zarówno dzieci, jak i opiekunowie wyrazili chęć kolędowania w roku przyszłym.

                                                                                               s. Natanaela Adamczyk