Z Dobrym Pasterzem do bliźniego

Trwając w radosnym czasie Zmartwychwstania, w niedzielę Dobrego Pasterza, siostry z Rudnika wraz z s. Ewą  Kitlińską i kilkoma dziewczętami ze scholki odwiedziły Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Wszyscy śpiewali i modlili się za Pasterzy Kościoła oraz o nowe i święte powołania. Spotkanie w altance zakończyło się wspólnym odśpiewaniem „Barki” . Ku wielkiej radości mieszkańców tego domu wspólnota sióstr wraz z dziewczętami chodziła po pokojach, odwiedzając chorych leżących. Nie brakowało wzruszeń. Dla wszystkich był to czas doświadczenia Zmartwychwstałego, nadziei oraz radości płynącej ze spotkania z Nim w drugim człowieku.

 

s. M. Ewa Kitlińska