Z Bł. Edmundem w Tymbarku.

W niedzielę 18 listopada 2018 r. gościłyśmy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku. Z całym Kościołem przeżywałyśmy II Światowy Dzień Ubogich więc przed każdą Eucharystią ukazywałyśmy bł. Edmunda Bojanowskiego, jako sługę ubogich, jako wzór dla słabych i cierpiących. Wskazując na Jego ewangeliczną wrażliwość zachęcałyśmy do naśladowania tego Serdecznie dobrego Człowieka, szczególnie w jednoczeniu innych wokół dobra. Wierni parafii w Tymbarku mieli okazję ucałować relikwie bł. Edmunda oraz otrzymując gazetę Cuda i Łaski zapoznać się z historią Jego życia. Siostry włączyły się również w oprawę Mszy Świętej przez śpiew, czytanie i modlitwę.

W dniach, w których dziękowałyśmy Opatrzności Bożej za dar 204 rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, szczególną radością była dla nas modlitwa z wiernymi parafii, z której do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek wstąpiła s. M. Anna Mrózek, obecnie pracująca w Chojnowie. Podczas tego spotkania towarzyszyły nam słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Warszawie 13 czerwca 1999 r.                           

„W swej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła(…), który z miłości do Boga i człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra”.

W niedzielnej modlitwie w Tymbarku udział wzięły: s.M. Stanisława Michalak, s.M. Małgorzata Cabała, s.M. Lesława Janik, s.M. Anna Skiba, s.M. Małgorzata Tarasek, s.M. Beata Popieluch, s.M. Katarzyna Szulc oraz s.M. Małgorzata Zabawa.