Z Bł. Edmundem w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.

W niedzielę 18 listopada gościłyśmy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku. Tam, przeżywając wraz z całym Kościołem II Światowy Dzień Ubogich, ukazywałyśmy bł. Edmunda Bojanowskiego, jako sługę ubogich i wzór dla słabych i cierpiących. Wskazywałyśmy na Jego ewangeliczną wrażliwość i zachęcałyśmy do naśladowania tego serdecznie dobrego Człowieka.Siostry przez śpiew, czytanie i modlitwę włączyły się w oprawę liturgii, a wierni mieli okazję poznać się z życie bł. Edmunda i uczcić Jego relikwie. 

W tych dniach, kiedy dziękowałyśmy Bożej Opatrzności za dar 204 rocznicy narodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, radością była modlitwa z wiernymi parafii, gdzie do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek wstąpiła parafianka – s. M. Anna Mrózek, obecnie posługującą w Chojnowie. Podczas niedzielnego spotkania towarzyszyły nam słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział na Mszy Świętej beatyfikacyjnej 13 czerwca 1999 roku w Warszawie:

W swej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła(…), który z miłości do Boga i człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra.

W niedzielnej modlitwie w Tymbarku posługiwały s.M. Stanisława Michalak, s.M. Małgorzata Cabała, s.M. Lesława Janik, s.M. Anna Skiba, s.M. Małgorzata Tarasek, s.M. Beata Popieluch, s.M. Katarzyna Szulc oraz s.M. Małgorzata Zabawa.

s.M. Katarzyna Szulc