Z Apostołem Miłosierdzia w parafii św. Jana Kantego w Przyborowie

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny”. Z takim przesłaniem, jakie czytaliśmy w Ewangelii na VII niedzielę zwykłą przyjechałyśmy 24 lutego 2019 do Przyborowa, rodzinnej parafii Anny Maślak – postulantki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP. Podczas Eucharystii zapoznawałyśmy parafian z życiem bł. Edmunda Bojanowskiego, człowieka pełnego miłosierdzia względem bliźnich, ale także człowieka zatroskanego o Kościół. W przeżywanej przez parafię „niedzieli synodalnej” wskazałyśmy na zaangażowanie bł. Edmunda w życie parafii, chociażby przez jego gorliwy udział w nabożeństwach. Po Mszach Świętych z racji 40-sto godzinnego nabożeństwa włączałyśmy się w przebieg adoracji Najświętszego Sakramentu.

W świetle spotkania w parafii w Przyborowie jakże bliskie stają się słowa z Listu bł. Edmunda do s. Katarzyny zawartego w “Dzienniku” pod datą  26 III 1858 r.

Mamy nie tylko przynosić owoc dla siebie, jak ludzie wszyscy, ale nadto mamy rodzić owoc dobrych uczynków, aby się i drugim dostało. 

Naszą wdzięczność wyrażamy ks. Proboszczowi Antoniemu Wolakowi za gościnność i wspólną modlitwę w intencji naszego Zgromadzenia oraz o dar nowych powołań. Do wspólnej modlitwy włączyły się: s.M. Małgorzata Cabała, s. Maria Płatek, s.M. Katarzyna Szulc oraz kandydatki i postulantki Zgromadzenia.

s.M. Katarzyna Szulc