Wychodzić ku innym, ujrzeć i wzywać

24-10-2016 | Warto przeczytać

Podczas spotkania z duszpasterzami powołań w Watykanie 21 października  br. Ojciec Święty Franciszek, używając trzech czasowników dał światło na szukanie sposobu, jak dziś służyć w duszpasterstwie powołań, jak być z młodymi. Nawiązując do swojego osobistego doświadczenia zachęcił, by doprowadzać innych do osobistego spotkania z Jezusem . Można powiedzieć, że całą istotę duszpasterstwa zamknął w słowach: Wychodzić ku innym, ujrzeć i wzywać .

 

Pragniemy odpowiadać na słowa Piotra naszych czasów i dlatego zapraszamy do wspólnej drogi.

 

Wychodząc ku młodzieży pragniemy zaprosić na spotkanie młodych, na czuwanie w naszym kościele klasztornym, podczas którego chcemy uwielbiać Pana, słuchać Bożego Słowa oraz uczestniczyć w Eucharystii. Wychodząc ku młodym pragniemy otwierać nasze wspólnoty na spotkania podczas dni skupienia w Dębicy, Krakowie, Krościenku nad Dunajcem oraz Tuchowie. Takie dni są okazją, by zatrzymać się przed Panem, spojrzeć na Niego i pozwolić, by On spoglądał na nas. Dni skupienia i rekolekcje są także momentem, kiedy możemy przyjrzeć się życiu sióstr i wspólnie z nimi się pomodlić, ale także spojrzeć na siebie w świetle Słowa Bożego oczami Jezusa. Dni skupienia to wyruszenie w drogę życia. Drogę naszego istnienia, która prowadzi coraz bardziej do Boga, który mnie woła, który ma dla mnie plan.

 

ekstremalnaKażde wezwanie, które przychodzi od Boga, jest niezasłużonym darem i wykracza poza nasze siły. Dlatego wspominając swoje poszukiwania drogi życia, wspominając rozterki, tysiące pytań pragniemy pomagać wzywać. Czynimy to szczególnie przez codzienną modlitwę. Taką formą jest także modlitewne wsparcie rozeznających powołanie. Można napisać i poprosić o modlitwę, aby rozeznać Boży plan i mieć odwagę iść za tym wezwaniem. Modlitwa to najcenniejszy dar jaki możemy sobie nawzajem ofiarować. Każdy człowiek wezwany jest do uświadomienia sobie swojego miejsca. Kto nie uświadamia sobie tego wezwania,  nigdy nie jest wolny.

 

Jeśli szukasz swojej drogi? Jeśli nie znajdujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w Google? Pomyśl o tym, by zacząć słuchać Bożego Słowa. Wyjdź naprzeciw i pomyśl o spotkaniach modlitewnych, wolontariacie, dniach skupienia czy po prostu przyjdź i porozmawiaj. Zapraszamy do wyruszenia w poszukiwaniu daru, jakim jest Twoje osobiste powołanie. Albowiem powołanie to dar, poprzez który realizuję i doprowadzam do spełnienia moje stworzenie, czyli plan Ojca. Ojca, który stworzył mnie na swój obraz.

 

Foto: Mazur/episkopat.pl