Wspólnota „Dobroć” z Łyntup na Białorusi na zimowym formacyjnym wyjeździe

W dniach 17 – 18 lutego 2018 r. odbył się formacyjny wyjazd dla dziewcząt, które po wakacjach dołączyły do wspólnoty apostolskiej „Dobroć” i przygotowują się do posługi animatorek. Mieszkałyśmy w domu Sióstr Karmelitanek w Gudogaju, w Diecezji Grodzieńskiej. Dziewczęta brały udział w zajęciach, które nie tylko je integrowały, ale także dały im możliwość rozwoju w pięciu dziedzinach oraz wzajemną integrację:

 

Życie religijne – dziewczyny uczestniczyły we Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Gudogaju, przygotowywały i prowadziły modlitwy pod kierunkiem starszych animatorek, oglądały film – historia Pana Jezusa.

 

Zmysł służby – dziewczyny miały okazję, aby nawzajem sobie pomóc, usłużyć podczas różnych podejmowanych zadań, takich jak przygotowanie sali na nocleg, pomoc w pokonywaniu w lesie śnieżnych zasp, poszukiwania drzewa na ognisko oraz dzielenie się darami. Pomogły też siostrom w odśnieżaniu podwórka.

 

Kształcenie charakteru – dziewczęta poznawały zadania i obowiązki animatora wspólnoty apostolskiej „Dobroć”.

 

Zmysł praktyczny – same nakrywały do stołu, przygotowywały posiłki, rozpaliły ognisko.

 

Zdrowie i sprawność fizyczna – poszukiwały w lesie ukrytego skarbu wypełniając sportowe zadania na określony czas. Nie zabrakło zabawy na górce.

 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym tak wspaniale mogłyśmy przeżyć ten wyjątkowy czas na progu rozpoczętego Wielkiego Postu.

s. M. Lucyna Wąs