Wpisując się w troskę bł. Edmunda o chorych …

16 lipca 2016 r. Rodzina bł. Edmunda wraz z siostrami służebniczkami przygotowały wakacyjne spotkanie dla starszych i chorych osób w parafii św. Mikołaja w Szewnie, na które przybyło 35 osób. W ciągu roku chorych, samotnych i starszych odwiedzają osoby z Rodziny bł. Edmunda z siostrą Blanką. To kolejne już spotkanie przygotowane przez Rodzinę bł. Edmunda, wpisujące się w kontynuację Jego troski o chorych.

 

 

Spotkanie rozpoczął ks. Proboszcz Jan Butryn odczytaniem Ewangelii o pierwszym cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej, następnie s. Anna przybliżyła zebranym historię święta Matki Bożej z Góry Karmel i obietnice Maryi związane z noszeniem szkaplerza.
Po “duchowej strawie” rozpoczęła się agapę, podczas której wszyscy zostali poczęstowani zupą, wypiekami i owocami od dobrodziejów. Tradycyjnie poczęstunek połączony był ze śpiewem pieśni Maryjnych oraz innych przyśpiewek ludowych, które wyzwoliły w zebranych wiele radości i uśmiechu. Wspaniały akompaniament pana Wiesława na akordeonie i s. Anny na gitarze niektórych zachęcił nawet do tańca….
Doświadczyliśmy wielkiej radości i wdzięczności zaangażowanych i zaproszonych osób, które zaproponowały aby już pomyśleć o następnym integracyjnym spotkaniu “przy ognisku”. Co Ojciec bł. Edmund na to ?

 

s. M. Anna Godek