WIETRZYCHOWICE – wołanie o powołanie

19 maja 2019 r., w niedzielę kończącą Tydzień Modlitw o Powołania, odwiedziłyśmy parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wietrzychowicach w diecezji tarnowskiej. Siostry ubogaciły liturgię włączając się w śpiew i czytania oraz dzieliły się z parafinami słowem o powołaniu i bł. Edmundzie Bojanowskim – założycielu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Nasza obecność była przede wszystkim uwielbieniem Boga za dar długoletniej posługi Sióstr poprzedniczek, które ponad 100 lat służyły chorym w zakładzie w Miechowicach, a także mieszkańcom w ich domach. Charyzmat służby i ich posługa jest nadal obecna w sercach parafian i owocuje darem licznych powołań do Zgromadzenia.

Słuchając wspomnień o posłudze naszych Sióstr bardzo żywe stają się słowa zapisane w Liście bł. Edmunda Bojanowskiego do abpa Leona Przyłuskiego z dnia 14. VI.1860 r.

Co do zajmowania się chorymi i ubogimi, również troskliwie i pilnie wypełniały służebniczki obowiązki swoje.(…) Zdarzało się , że w razach potrzeby ze swych zarobkowych pieniędzy płaciły lekarstwa dla ubogich chorych. (…) Bywało niekiedy, że w święto służebniczka przy chorych zostaje dopiero po południu, gdy przez wracające z nabożeństwa rannego towarzyszki zastąpiona bywa – poszła do odległego o 1/4 mili kościoła i Komunią św. na nieszporach przyjmowała. (…) Z ubogimi dzielą się często ostatkiem swojej chudoby.


Podczas niedzielnych modlitw w różnych parafiach, gdzie kiedyś służyły lub nadal posługują nasze siostry, bardzo namacalnie doświadczamy naszego charyzmatu bycia z ludem i pośród ludu, aby nie tylko oddziaływać na środowisko, ale również budować się jego gorliwością. Obraz zanotowany w Dzienniku 31.VII. 1853 przez bł. Edmunda Bojanowskiego pokazuje tamtejszą rzeczywistość, jakże podobną do tej dzisiejszej.

Wieczorem przyszła Rozalia Jankowiakówna po żywoty świętych do czytania. Przy tej okoliczności zbudowałem się kilku zarysami życia wiejskiego, które mi zwyczajnie opowiedziała. Naprawdę, ludzie ci przy znoju prac najuciążliwszych i przy prawdziwem ubóstwie, pamiętają jeszcze o zaspokajaniu swych potrzeb duchowych, że nas tak bardzo zawstydzają.

W niedzielnej modlitwie w Wietrzychowicach wzięły udział: s.M. Lesława Janik i s.M. Joanita Głowa tamtejsze parafianki oraz s.M. Małgorzata Cabała, s.M. Katarzyna Dudko, s.M. Magdalena Malinowska, s.M. Marta Wiktor , s.M. Stanisława Michalak, s.M. Juana Galarza Montes i s.M. Katarzyna Szulc.

s.M. Katarzyna Szulc