Wielopokoleniowe kolędowanie

10 stycznia w Kościele Klasztornym odbyło się „Wielopokoleniowe kolędowanie” dzieci wraz z Rodzinami naszej Ochronki. Zgodnie z polską tradycją śpiewania kolęd  wszyscy razem jednym głosem śpiewaliśmy kolędy i pastorałki.  Spotkanie prowadził br. Piotr Szaro,  z którym poprzez rozważanie Słowa Bożego wspólnie trwaliśmy w zachwycie i refleksji nad Tajemnicą Narodzin Chrystusa.


Głębia słów kolęd i pastorałek pomagały nam w modlitwie i zatrzymaniu się przy żłóbku naszego Pana. Podczas modlitwy też słuchaliśmy siebie nawzajem, rodzice słuchali śpiewu dzieci, a dzieci rodziców, co łączyło się potem we wspólny śpiew tradycyjnych polskich kolęd.


Będąc przy żłóbku w duchu wybrzmiewały też słowa i zalecenia bł. Edmunda Bojanowskiego, który pragnął, aby Święta Rodzina była inspiracją i wzorem do naśladowania dla każdej polskiej rodziny.