Wdzięczność daje i umacnia radość …

17-08-2016 | Echo z misji

Wdzięczność – daje nam radość, a nawet więcej – umacnia nas w tej radości.

 

Wielka radość i wdzięczność płynie z każdego serca naszej młodzieży z Boliwii i Peru.

 

W imieniu Wikariatu Misyjnego serdecznie dziękuję Matce Generalnej wraz z Zarządem Zgromadzenia, Siostrom Prowincjalnym, jak również każdej wspólnocie naszego Zgromadzenia,  za tak wspaniały dar ofiarowany młodzieży z Boliwii i Peru – za uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem, jak również za pobyt w naszych domach zakonnych i możliwość odwiedzenia miejsc związanych z życiem naszego Ojca Założyciela, jak również  Sanktuariów i wielu miejsc w Polsce.

 

Młodzież, która została wybrana na wyjazd do Polski to wychowankowie z naszych dzieł prowadzonych na niwie misyjnej w Boliwii i Peru – to byli uczniowie naszej Szkoły im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba, z naszych Domow Dziecka z Tupiza i Tarija oraz młodzież pomagająca w pracy duszpasterskiej przy parafii w Omereque, Villa Paraiso i Tacna-Peru.

 

Drogie Siostry, bez Waszej pomocy oni nigdy by nie mogła wyjechać na takie spotkanie do Europy, bo nie mają możliwości finansowych. Gdy podczas spotkań z tutejszymi misjonarkami i misjonarzami mówiłyśmy o zorganizowaniu tej pielgrzymki przez Zgromadzenie, oni byli pełni podziwu i uznania za tak wspaniałą inicjatywę.

 

Dlatego każdej Siostrze wyrażam serdeczne podziękowanie za dar życzliwości i dobroci okazanej młodzieży podczas wielorakich spotkań. W szczególny sposób dziękuję s. Savii Bezak za tak ofiarną i pełną cierpliwości posługę podczas całego pobytu młodzieży w Polsce.

 

Młodzież powróciła pełna zadowolenia i wdzięczności za umożliwienie im pobytu w Polsce oraz zdumienia i zachwytu nad pobożnością ludzi, dobrocią sióstr, księży oraz pięknem krajobrazów naszej Ojczyzny. Doświadczyli wielkiego błogosławieństwa Bożego, doceniają dar wiary i bycia razem. Swoją pamięcią i modlitwą pragną podziękować i odwzajemnić się za wyświadczone im dobro.

 

Życzmy sobie nawzajem, abyśmy trzymali się w życiu prawdziwego Chrystusa i realizowali słowa św. Pawła : zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności (Kol.7).

 

Z serdecznym pozdrowieniem i wdzięczności.

s. M. Bejzyma Jodłowska

przełożona wikariatu misyjnego

 

 

Cochabamba, 17.08.2016