WARSZTATY FORMACYJNE w Zespole Szkół Bł. E. Bojanowskiego w Cochabamba – Boliwia

16-07-2018 | Echo z misji

WARSZTATY FORMACYJNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ I FORMACJA LIDERÓW SZKOLNYCH w Zespole Szkół Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba – Boliwia

(W ramach duszpasterstwa szkolnego)

 

W dniach od 22 do 29 maja odbyły się warsztaty z uczniami szkół średnich, przy udziale czterech równoległych klas od pierwszej do czwartej klasy szkoły średniej. Warsztaty odbyły się w Seminarium San Jose w Cochabamba. Cel tych działań: Osiągnięcie przestrzeni do spotkań i dobrego współżycia pomiędzy uczniami szkoły średniej w Zespole Szkół Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego pomiędzy dwiema zmianami, aby podkreślić wartość przyjaźni i życia, jako daru od Boga. Podczas tych spotkań, które odbywały się w dynamice „trzech przystanków”, uczniowie mieli okazję cieszyć się momentami refleksji, modlitwy, spotkania z samym sobą, dzielenia się z innymi oraz rekreacji w odmienny sposób. Na pierwszym „przystanku” mówiono o „Obecnej rzeczywistości i mojej młodości”. Dzisiaj z zaawansowaną technologią, rodziny pozostają pod wpływem konsumpcji i manipulacji.  Dostarczając telefon komórkowy i inne technologiczne środki dla dzieci bez uprzedniej refleksji nad tym, jak szkodliwe może być ich nieodpowiednie używanie, w wyniku czego jest wiele rozbitych rodzin, wiele dzieci, nastolatków i młodych ludzi straciło sens w życiu i są zanurzeni w narkotykach.

 
W obliczu tej rzeczywistości, uczniowie zostali zaproszeni do zaangażowania się w obiektywną refleksję nad swoją osobą, rodziną i przyjaciółmi, która jest wyrazem miłości do świata i aby wnioski z tej refleksji wprowadzali w życie z energią i entuzjazmem, ponieważ to przeżywamy, to nie żadna gra, to rzeczywistość

 

 

Na drugim „przystanku” reflektowano nad „Wychowaniem do solidarności”. Poprzez dwie historie zatytułowane „Radość służenia innym” i „Moc solidarności”, które mówiły o tym że w byciu solidarnym nie chodzi o to, aby inni widzieli dobro, które czynimy lub aby lepiej się poczuć, jeśli dobrze się spisałeś, ale dać swój czas, twoją iluzję i swoje życie dla dobra tego, który nas potrzebuje. Mówiono o tym że, aby służyć, trzeba być w stanie wyrzec się siebie i dać z siebie wszystko. Tak jak nauczał nas Jezus. Przypomniano także, że solidarność zaczyna się praktykować najpierw w swoim domu, w rodzinie w najbliższym otoczeniu, a potem w społeczeństwie z najbardziej potrzebującymi.  W trzecim „przystanku” dyskutowano o tym, co znaczy „być Liderem” i jako podsumowanie powiedziano ze liderem jest osoba, która w pierwszej kolejności wie, jak prowadzić własne życie.To także zestaw umiejętności, które dana osoba musi posiadać, aby wpływać na sposób myślenia lub działania ludzi, motywując ich do wykonywania zadań, które ci ludzie muszą wykonywać skutecznie. Używając różnych narzędzi, takich jak charyzma i pewność w przekazywaniu myśli, oprócz umiejętności komunikowania się z innymi jak to czynił Jezus wzór prawdziwego Lidera i błogosławiony Edmund Bojanowski, który w czasie, który mu został dany przez Boga, jako laik założył żeńskie zgromadzenie zakonne. Idąc za tymi wspaniałymi przykładami, uczniowie zostali zachęceni do bycia liderami i szukania strategii, aby wzrastać w harmonii i pokoju w swojej rodzinie i społeczeństwie.

 

 
Dzięki tym tematom pragniemy, aby uczniowie uświadomili sobie swoją rzeczywistość i wyzwania, aby wiedzieli, jak spojrzeć poza siebie „wstać z przysłowiowej kanapy” i zobaczyć potrzebę drugiej osoby, aby umieli też współdziałać z osobami najbliższymi rodzinie i nauczyć się być liderami, aby restytuować swoje życie i życie innych, idąc za przykładem i cnotami Edmunda Bojanowskiego. Na koniec spotkania odbyły się zawody „Gąsienica; Nogi i rynny”. Każda gra miała na celu, aby uczyć się pracować i koordynować, jako zespół. Zgodnie ze świadectwami uczniów, takie warsztaty pomagają im docenić siebie i rodzinę oraz swoją szkołę, ponieważ dają możliwość poznawania kolegów z tej samej szkoły z różnymi sposobami myślenia i działania, także ten rodzaj uaktywnienia pozwala dostarczać nowej wiedzy z jasnymi wytycznymi, aby jako nastolatkowie uczyć się podejmowania decyzji, które pomogą stawić czoła tej rzeczywistości, w społeczeństwie uwięzionym przez nową technologię i komfort.

 

21 czerwca – korzystając z dnia wolnego od nauki – odbyła się formacja dla uczniów tworzących Grupę Animatorów szkolnego duszpasterstwa; są to uczniowie od drugiej do szóstej klasy szkoły średniej, dwóch lub trzech uczniów z każdej klasy.
Celem tych warsztatów jest umożliwienie uczniom kontynuowania formacji ludzkiej i chrześcijańskiej i podejmowania wyzwań oraz zadania bycia protagonistami w przeżywaniu i świadczeniu o wartościach chrześcijańskich, moralnych i ludzkich w środowisku szkolnym, na wzór życia Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

 

Te warsztaty formacyjne odbyły się w naszym domu rekolekcyjnym w Callajchullpa. Rozpoczęły się wspólnym spotkaniem na Eucharystii, niezastąpionym sakramencie, który daje nam siłę do bycia prawdziwymi uczniami Chrystusa. Podczas homilii ksiądz celebrans podkreślił wagę modlitwy, jej cechy i jej moc, która prowadzi do świętości i zwracając się do obecnych powiedział, że jako animatorzy chrześcijańscy powinni być ludźmi modlitwy, aby pomóc swoim kolegom wzrastać w życiu wartościami.Po małej przekąsce kontynuowaliśmy temat zajęć. Dzięki tym zajęciom uczestnicy spotkania zostali umocnieni przekonaniem, że życie lidera jest wyzwaniem, które wymaga poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania. 

 

s.M. Luz Marina Ocañasluzebniczka B.D.N.P. Cochabamba – Bolivia