W mocy Bożego Słowa – wakacyjne rekolekcje w Firleju.

W malowniczym Firleju w dniach od 10 – 14 lipca odbywały się rekolekcje dla dziewcząt. Podczas wspólnych spotkań towarzyszyła nam Księga Pisma Świętego, którą poznawałyśmy wraz z dziewczętami przez czytanie wspólne każdego dnia podczas modlitwy. Poznawałyśmy Biblijnych bohaterów, którzy pomagali nam odkrywać, w ich życiu podobieństwo do naszych wyborów, troski o zachowanie Przykazań. Od Debory uczyłyśmy się udzielania dobrych rad, czyli takich Bożych pełnych szacunku do człowieka, wysłuchania i zasłuchania się w osobę, która do nas przychodzi i dzieli się swoją historią i prosi o radę. Król Dawid autor Psalmów uczył nas modlitwy w każdym czasie, przez odmawianie jutrzni jako modlitwy Kościoła uczyłyśmy się wychwalać Boga. Historia Dawida pomogła nam zrozumieć, że grzech powoduje ogromny smutek i wewnętrzne rozdarcie i tylko stawanie w prawdzie i zawierzenie Miłosierdziu Bożemu przywraca pokój serca. Prorocy tacy jak Elizeusz, Jonasz czy Jeremiasz uczyli nas wierności i wytrwałości. Pomocą w odkrywaniu Biblijnych Przewodników była biblijna gra terenowa przygotowana specjalnie na nasze rekolekcje, oraz poznawanie przypowieści i nauczania Jezusa. W sobotę patronką stała się dla nas Maryja, którą Chrystus dał nam na krzyżu jako szczególny dar obdarował nas Swoją Mamą, która będąc w niebie jako Królowa w poczuciu odpowiedzialności za nas Jej dzieci przez objawienia przypomina nam o pokucie i modlitwie różańcowej. Wspominając objawienie w Fatimie szczególnie przez różaniec wypraszałyśmy dar pokoju dla świata. Za wskazaniami bł. Edmunda troszczącego się aby w domach służebniczek oprócz duchowych spotkań, kobiety, dziewczęta mogły uczyć się praktycznych rzeczy potrzebnych do codziennego życia i by mogły odkrywać i rozwijać talenty przez dwa dni dziewczęta mogły uczestniczyć w zajęciach krawieckich. Każda zaprojektowała i wykonała poduszkę, było przy tym dużo zabawy, oraz intensywnej nauki. Rozważając Boże Słowo przez pływanie po firlejowskim jeziorze uczyłyśmy się wypływać na głębię. Wspólnotę rekolekcyjną tworzyły dziewczyny z Firleja, Lublina, Piastowa, Franpola i Biłgoraja. Siostrzana i bardzo rodzinna atmosfera domu w Serocku i gościnność sióstr sprawiła, że rekolekcje były czasem pełnym radości, umocnieniem wiary. Ogromną wdzięczność  wyrażamy wspólnocie Sióstr z Serocka, duchowym przewodnikiem podczas Eucharystii był ks. Prałat Zbigniew Kuzia, który serdeczną modlitwą i Bożym Słowem dzielił się podczas homilii.

Z nadzieją, że z każdym dniem będziemy stawały się dla bliskich i świata piątą Ewangelią ruszyłyśmy w codzienność z nadzieją na kolejne spotkania u Sióstr Służebniczek w Firleju .

s.M. Katarzyna Szulc i s.M. Agnieszka Krajnik