W głowie się nie mieści ile Pan Bóg daje nam radości…

Napełnione Duchem Świętym odkrywamy dar uczuć i emocji – pod takim hasłem w naszym domu zakonnym w Firleju odbywały się pierwsze wakacyjne rekolekcje dla dziewcząt.

 

W dniach od 25 – 29 czerwca 2018 r. podczas modlitwy, konferencji, spotkań w grupach czy w czasie wspólnej zabawy odkrywałyśmy czym są emocje i uczucia, które nam nieustannie towarzyszą. Pomocą w poznawaniu samej siebie stali się dla nas biblijni bohaterowie. Przypatrując się postaci Abrahama, Józefa Egipskiego, Mojżesza, Dawida, szukałyśmy pomocy jak radzić sobie z nieśmiałością, złością, gniewem, radością, jak być dobrym, wiernym przyjacielem. W każdym dniu Biblia, w której są opisane historie poznawanych bohaterów, prowadziła nas do poznawania siebie, do wdzięczności Bogu za dar życia, za dar takiej rodziny, jaką mamy. Historie biblijne uczyły nas odkrywania daru Słowa Bożego w naszym życiu. Otwierając stronice Biblii uczyłyśmy się odnajdywać siebie w świetle poznawanego słowa i historii naszych bohaterów.

 

Podczas rekolekcji dziewczęta miały możliwość przedłużonej modlitwy, codziennej Eucharystii i skorzystania z sakramentu pokuty  i pojednania. W Pliszczynie koło Lublina odbywały się w tym czasie XXV Sercańskie Dni Młodych w których też mogłyśmy uczestniczyć. Wielką wdzięczność wyrażamy Ks. Prałatowi Zbigniewowi Kuzi, który w tych dniach celebrował nam sakramenty oraz wspólnocie Sióstr z Firleja, które z radością nas przyjęły i posługiwały nam z miłością.

 

W rekolekcjach uczestniczyło 21 dziewcząt z Antonina, Firleja, Lublina i Piastowa, towarzyszyły im s. M. Agnieszka Krajnik i s. M. Katarzyna Szulc.