Villa Paraiso

09-01-2016 | Placówki misyjne

W tropikalnym klimacie na wysokości ok. 4000 m. n.p.m. leży miejscowość Villa Paraiso.

 
Nasz zakonny dom znajduje się na terenie parafii św. Klary przy kościele Matki Bożej Różańcowej. Siostry pracują tutaj w duszpasterstwie zwyczajnym: katechizują, odwiedzają okoliczne wioski troszcząc się o głoszenie Słowa Bożego dzieciom, młodzieży i rodzinom. Dbają także o formację ludzką i chrześcijańską tamtejszej ludności.

 
Drzwi domu zakonnego są otwarte dla dziewcząt, które uczą się w miejscowej szkole. Dzięki prowadzonemu przez służebniczki internatowi dziewczęta nie muszą codziennie pokonywać wielu kilometrów lub wynajmować mieszkania, a siostry oferują im możliwość wzrastania w klimacie szacunku dla wartości ludzkich i chrześcijańskich.