Villa Paraiso – celebracja 100 lecia Objawień Fatimskich

17-10-2017 | Echo z misji

Wraz z całym Kościołem 13 maja rozpoczęłyśmy świętowanie 100.Rocznicy Objawień Fatimskich. Najpierw była to pielgrzymka do parafii El Fortin, którą Ks. Biskup wyznaczył jako jedno z 4 miejsc pielgrzymkowych w Wikariacie Apostolskim Ñuflo de Chavez. Potem 13. dzień każdego miesiąca przeżywałyśmy na modlitwie różańcowej i procesji fatimskiej we wspólnotach, którym towarzyszymy duszpastersko: Los Trancos, Florida, Los Lotes, Villa Paraiso.

 

W naszej miejscowości Villa Paraiso od 13 maja 2017 Figura Matki Bożej Fatimskiej pielgrzymowała odwiedzając rodziny. Godne podkreślenia jest to, że do odwiedzin Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach zapraszały najczęściej dzieci – one prosiły rodziców, aby Matka Boża odwiedziła ich dom. To one także najczęściej towarzyszyły tym odwiedzinom. To zapewne Święte dzieci Hiacynta i Franciszek, o których im opowiadałyśmy, inspirowały je do takiego działania apostolskiego w rodzinie.

 

13 października 2017 r. wraz z naszą wspólnotą wiernych, szczególnie z dziećmi i młodzieżą, zakończyliśmy celebracje 100.lecia objawień fatimskich. Przed Mszą św. był pokaz filmu o wydarzeniach z Fatimy.Potem uczestniczyliśmy w Eucharystii,której przewodniczył proboszcz parafii Villa Paraiso, Ks. Paweł Żurowski.W homilii celebrans zachęcał, aby przeżywanie orędzia fatimskiego nadal było w nas żywe, zwłaszcza przez codzienną modlitwę różańcową. Po Mszy św. wyszliśmy w procesji na ulice Villa Paraiso odmawiając modlitwę różańcową, do której tak bardzo zachęca nas Maryja.

 

Jako dar tego Roku dostrzegamy to, że w naszej wspólnocie wiernych powstała pierwsza Grupa Żywego Różańca -jest to grupa mieszana: dzieci, młodzieży i dorosłych (20 osób), które zobowiązały się odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańcową. Zarówno ten , jak i inne “owoce” tego Roku, znane Bogu i Maryi, polecamy także Waszym modlitwom, aby Niekopalne Serce Maryi zatryumfowało w nas i w świecie. 

 

Villa Paraiso – Santa Cruz (Bolivia)