VII Krajowy Kongres Misyjny 2017 – SUCRE (BOLIVIA)

27-10-2017 | Echo z misji

W Archidiecezji Sucre, w pierwszej stolicy Boliwii, w dniach od 10 do 14 października 2017 r., odbył się VII Kongres Misyjny, który zgromadził ponad 1500 uczestników, w tym biskupów, kapłanów, diakonów, seminarzystów, osób konsekrowanych i świeckich. Z Wikariatu Misyjnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej pojechały 4 Siostry Boliwijki.

 

Wszyscy uczestnicy zostali przyjęci w wielu parafiach – ponad 600 rodzin otworzyło swoje domy na przyjęcie takiej liczby gości.

 

Wydarzenia kongresowe odbywały się w atmosferze modlitwy oraz braterstwa, zgodnie z hasłem „Kościół otwarty i wychodzący naprzeciwko”.

 

Prezentowane treści były dla nas inspiracją do odnowy naszego zaangażowania misyjnego w Kościół lokalny. Aby to osiągnąć należy nieustannie pogłębiać swoją tożsamość i powołanie misyjne, by być prawdziwie Kościołem w drodze…

 

 

Ostatni dzień Kongresu rozpoczął się od posłania misyjnego: misjonarze wyszli, aby głosić Dobrą Nowinę najpierw w 20 kościołach, a następie – wędrując od domu do domu – odwiedzając mieszkańców tych parafii. Po powrocie udali się do Koloseum na wykład podsumowujący kongres.

 

s.M. Liliana Garcia Condori (Bolivia)