“Vi darò un cuore nuovo”

“Dam wam serce nowe”

 

Wspólnota Służebniczek z Neapolu uczestniczyła w  dorocznym dniu skupienia organizowanym przez Diecezjalną  Szkołę Nowej Ewangelizacji. Spotkanie było prowadzone przez ks. Michaele Madonna,  proboszcza i duszpasterza.

 

Tematem przewodnim spotkania modlitewnego były słowa z księgi proroka Ecechiela “Vi darò un cuore nuovo” (Ez36,26) –  “Dam wam serce nowe”. Eucharystia, modlitwa adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modlitwa uzdrowienia  i uwielbienie były tego dnia wołaniem do Boga o nawrócenie i odnowienie naszych serc.

 

Wspólnota Sióstr z Neapolu