V AMERYKAŃSKI KONGRES MISYJNY

13-08-2018 | Echo z misji

Siostry Służebniczki Dębickie, posługujące w Boliwii, uczestnicząc w życiu Kościoła Boliwii i Ameryki Łacińskiej dzielą się z nami uczestnictwem w V Kongresie Misyjnym Ameryki.

Siostra Carolain Tapia, która pracuje w naszej wspólnocie w Villa Paraiso -Santa Cruz, Boliwia, uczestniczyła w Kongresie jako przedstawicielka Życia Zakonnego Wikariatu Ñuflo de Chavez.

 

 

 V Amerykański Kongres Misyjny

odbył się w Santa Cruz de la Sierra (Boliwia) od 10 do 14 lipca 2018 roku, pod hasłem: „Ameryka w misji: Ewangelia jest radością”. Tematem przewodnim spotkania było: „Radość z Ewangelii, sercem misji prorockiej, źródłem pojednania i komunii, aby wzmocnić misyjny wymiar całego Kościoła katolickiego i znaleźć sposoby odnowienia i nawrócenia misyjnego Kościoła w Ameryce. Znakami, które towarzyszyły temu wydarzeniu, był Krzyż Misyjny, krzyż ewangelizacji poświęcony przez papieża Franciszka podczas Jego wizyty w Boliwii. Innym znakiem były relikwie Siostry Nazarii Ignacji March, której kanonizacja jest przewidziana na 14 października obecnego roku, której świadectwo życia oddanego misji i Kościołowi jest wzorem ewangelizacji na obecne czasy. W kongresie wzięło udział 3500 delegatów z 25 krajów kontynentu amerykańskiego i Karaibów. Biskupi Boliwii byli obecni na uroczystościach inauguracyjnych, na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu, biskupem Ricardo Centellas i licznymi zaproszonymi biskupami, w tym kardynałem Fernando Filoni, Prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, który był powiernikiem listu z pozdrowieniami i błogosławieństwem papieża Franciszka, jak również prosił wszystkich misjonarzy kontynentu amerykańskiego, aby stali się błogosławieństwem dla narodów. Obecny był również Biskup Toribio Porco Ticona, nowo mianowany kardynał Boliwii. Spotkanie to przygotowywano przez 5 lat poprzez różne wydarzenia w kościołach lokalnych i sympozja, proponując tematy, które pomagają wzmocnić i ożywić radość z Ewangelii, szczególnie w rodzinach, przypominając o ich zobowiązaniach misyjnych, jako osób ochrzczonych. Z drugiej strony, w departamencie Santa Cruz rodziny przygotowywały się przez 2 lata, aby przyjąć w swoich domach wszystkich uczestników Kongresu i towarzyszyć im podczas tych dni.Podczas Kongresu odbyło się 5 prezentacji:

1. Zapalona radość Ewangelii: „Misjonarz nie może mieć twarzy octu” (biskup Guido Charbonnea – Honduras)

2. Głosić Ewangelię dzisiejszemu światu: „Zaproszenie dla misjonarzy, aby zerwali ze starymi schematami misji i brali wzór z Jezusa Chrystusa” (biskup Santiago Silva Retamales – Chile)

3. Uczniowie będący świadkami komunii i pojednania: „Misjonarz musi mieć zmysł krytyczny, ale także być nosicielem wiary i nadziei” (O. Sergio Montes Rondón, S.J. – Boliwia)

4. Proroctwo i misja: „Kluczem dla misjonarza jest to, że staje się on prorokiem” (biskup Luis Augusto Castro – Kolumbia)

5. Misja Ad Gentes w Ameryce i z Ameryki: „Kościół jest owocem i realizacją jedynej misji, jaką przynosi Jezus” (biskup Vittorino Girardi – Kostaryka) 

Po południu uczestniczyliśmy w różnych warsztatach i pracy w podzespołach, gdzie pogłębiano refleksje i doświadczenia służby misyjnej rozwinięte w różnych wymiarach: życiowe doświadczenia w służbie z młodzieżą, dziećmi, rodziną, w trosce o stworzenie, migracje, itd.Uczestnicy Kongresu wyrażali wielka troskę o to, co dzieje się w Ameryce Łacińskiej, szczególnie mówili o utracie wartości chrześcijańskich, o obojętności, co do wiary, nadziei i miłości bliźniego.         

     

Było to bardzo wzbogacające doświadczenie, móc dzielić się różnymi potrzebami, niedomaganiami i słabościami naszego Kościoła katolickiego, zarówno w życiu świeckich, jak i w życiu konsekrowanym. Parafie przyjęły delegacje z różnych miejsc, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, tworząc atmosferę większej znajomości i dzielenia się różnymi kulturami, które mamy.Uczestniczyłam w delegacji Wikariatu Ñuflo de Chávez, kilkoro z nas zostało przyjętych w Parafii Maryi z Nazaretu, w niej również była obecna delegacja z Kanady wraz z biskupem Mons. Vicente. Było to bardzo interesujące, ponieważ Kanadyjczycy mówili tylko po angielsku i posługiwali się kilkoma słowami po hiszpańsku; zrozumiałem, że różnorodność języków nie przeszkadza w komunikacji, szczególnie, gdy wszyscy idziemy w tym samym celu, aby poznać Jezusa i Jego Ewangelię. Nasza grupę tworzyły także delegacje misjonarzy, którzy przybyli z innych miejsc, takich jak Afryka, Wietnam i z Filipin.Rodziny parafii, w której zamieszkaliśmy przyjęły nas bardzo serdecznie i opiekuńczo interesowały się nami i naszym bezpieczeństwem. Wieczorem przeżywaliśmy wspólnie celebrację Eucharystyczną, były też wieczory kulturalne przygotowane przez różne grupy parafialne. Ostatniego dnia Kongresu udaliśmy się z „wizytą misyjną” na teren 8 kaplic przynależących do tej parafii, gdzie ludzie oczekiwali nas z entuzjazmem, z piosenkami, a także z „poczęstunkiem”. W prostocie swego życia okazali entuzjazm i radość z bycia wierzącymi w kościele katolickim. Tego rodzaju wydarzenia napełniają człowieka mocą i odwagą, aby dalej przekazywać Ewangelię z radością, ponieważ radość z dawania jest większa niż przyjmowania.     

          

Dlatego dziękuję Bogu, że wezwał mnie, aby być świadkiem Jego miłości, dziękuję wspólnocie Villa Paraiso, za wsparcie i wszystkim, którzy umożliwili mi udział w tym Kongresie. Zawsze będę wam towarzyszyła modlitwą i niech Pan napełni was wieloma błogosławieństwami, niech Błogosławiona Dziewica zawsze będzie waszą Orędowniczką.

 

s.M. Carolain Tapia M.

Służebniczka Dębicka

Villa Paraiso- Santa CruzBoliwia 

 

Uczestnictwo w V Kongresie Misyjnym, było dla mnie bogatym doświadczeniem, gdyż miałam możliwość dzielenia doświadczenia z rożnymi delegacjami. Zobaczyłam jeszcze raz jak Kościół Ameryki szuka nowych inicjatyw, form i narzędzi ewangelizacji, aby przesłanie ewangeliczne było bardziej owocne i miało siłę przemiany życia. Zobaczyłam jak w różnych krajach kontynentu amerykańskiego Kościół stara się dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze nie znają Jezusa i do tych, którzy Go poznali, ale zachwyceni „ideami nowoczesności” opuścili Go. To doświadczanie dodaje mi animuszu, aby z miłości do Jezusa oddać się jeszcze bardziej misji, która mi została powierzona w parafii, w której obecnie pracuję.

 

s. M. Liliana García

Służebniczka Dębicka

Mataral –Omereque Boliwia

 

 P.S. S.M. Liliana García uczestniczyła w Kongresie jako reprezentantka Prałatury Aiquile do której należy parafia Omereque.