Utkana Słowem – krok 1

30-11-2016 | Warto przeczytać

Zapowiedź piękna Maryi i stworzenia odnajdujemy w Pieśni nad Pieśniami:

 

Pnp 4, 7, 9-10

 

Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, 
i nie ma w tobie skazy

Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, 
oczarowałaś me serce 
jednym spojrzeniem twych oczu, 
jednym paciorkiem twych naszyjników. 
 Jak piękna jest miłość twoja, 
siostro ma, oblubienico, 
o ileż słodsza jest miłość twoja od wina, 
a zapach olejków twych nad wszystkie balsamy! 

 

Pnp 6,10

«Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, 
piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, 
groźna jak zbrojne zastępy?» 

Prosta, skromna Maryja z Nazaretu została ukształtowana przez Pana. Można przepuszczać że Ona jako pobożna Izraelitka modliła się psalmami czytała Biblię. Maryja przenikała Jej stronice a stronice Słowa przenikały Ją. Księga Rodzaju mówiąc o początku stworzeniu mówi o stworzeniu Maryi jaki moim. Maryja podobnie jak my jest stworzeniem. Wszystko co Bóg stworzył było dobre .

 

 

Maryja zachęca nas abyśmy kosztowali jak dobry jest Pan. Ps 34, 9. Pragnie abyśmy wraz z Nią odkrywali oczyma wiary piękno Stwórcy, który nas stworzył  Na początku Bóg stworzył Rdz 1,1 – tutaj dotykamy tajemnicy początku. Czytając zwoje księgi odnajdywała zapewnienie że w zwoju księgi o niej napisano Ps 40,8.

 

Maryja była cała zanurzona w Słowie. Czytając Słowo przyjęła je a Ono stało się w Niej Ciałem.

 

Dla Maryi Słowo było codziennym pokarmem. Była jak otwarta Biblia czyli pozwoliła by, Bóg czytał Jej życie, ale także by mógł działać w Jej życiu.

 

Czy jestem jak Maryja utkana Słowem, które mnie każdego dnia przenika i zna? 

 

Poproszę Niepokalaną, aby pomogła mi stawać się otwartą Księgą Biblii by Pan czytał moje życie.  Wsłucham się w pragnienie i zachętę bł. Edmunda:

 

Proś tylko Boga i Najświętszej Pannie się polecaj, a twoje szczere pragnienia wysłucha i ziści. List do Jadwigi Głowacz, 24 I .1859

 

[1] Por. LG 65 = Lumen Gentium, 1964