Uroczystość niecodzienna – złoty jubileusz s. M. Eustachii

W dniu 20 października 2019 r. we wspólnocie siostrzanej i parafialnej w Lisiej Górze była uroczystość niecodzienna, bowiem s. M. Eustachia Olszowska przeżywała swój złoty jubileusz ślubów zakonnych. Od samego rana siostry: s. M. Barbara Szeliga, s. M. Edyta Piekarz, s. M. Terezitta Sławęta, s. M. Anna Gruszewska, s. Maria Płatek i dwie postulantki: Monika i Patrycja ubogacały liturgię Mszy świętych swoim słowem i śpiewem, przybliżając wiernym postać bł. Edmunda Bojanowskiego, mówiąc o powołaniu, o misjach, o służbie.

Na sumie o godz. 10.30 okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Proboszcz Stanisław Szałda. Przywołał słowa św. Jana Pawła II i kard. Saraha mówiące o pięknie i misji życia konsekrowanego. Potem Siostra Jubilatka odnowiła śluby zakonne.

Przed zakończeniem liturgii i ucałowaniem relikwii bł. Edmunda były życzenia od  Dziewczęcej Służby Maryjnej i Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego w Lisiej Górze. Także Siostra Prowincjalna M. Eudoksja Twardowska wyraziła wdzięczność kapłanom sprawującym Mszę św., wiernym i siostrom z okolicznych placówek za ich obecność i modlitwę. Zwracając się z serdecznym słowem gratulacji i uznania do Siostry Jubilatki dziękowała za jej wierność, modlitwę i trwanie w służbie Bogu i ludziom.

Potem było na wspólne świętowanie w sali domu parafialnego

s. Maria Haščáková