Twoje miejsce w Boskim Sercu Jezusa

Moja Droga

 

Piszę do ciebie na kilka dni przed uroczystością Najświętszego Serca Jezusa, w miesiącu szczególnie poświęconym Sercu Bożemu.

 

Takie chwile, dni skłaniają nas do refleksji nad osobistym miejscem w Sercu Jezusa. Tak bez wątpienia można powiedzieć, że Boskim Sercu Jezusa jest miejsce dla ciebie i dla mnie jest ona dla wszystkich – bo to Serce Boga przebite z miłości do nas.

 

Jestem przekonany, że dopiero gdy człowiek odkryje swoje miejsce w Sercu Jezusa to właśnie z niego będzie czerpał moc i siłę do tego by żyć. Ta siła i mocą Jezusowego serca są sakramenty jakie nam zostawił. Dziś zachęcając do odkrycia owego miejsca Jezusowym Sercu pragnę wskazać tobie na Drogę do Bożego SERCA jaką są sakramenty św. szczególnie Eucharystia, sakrament Komunii świętej, sakrament pokuty i pojednania. Starałem zawsze Bogu zanosić moje zbolałe serce Jemu składać w Eucharystii. Czyniłem tak bo miałem świadomość, że Bóg jest zawsze blisko mnie, że moje imię jest wpisane w Jego Serce. Pomyśl sobie, że Bóg zna Twoje imię, że On miłuje Cię i jesteś Mu znana i przez Niego bardzo umiłowana. On też wie, że nie zawsze idziesz dobrą drogą, że często przez grzech chcesz jakby wyjść z Jego Serca – ale On raz wpisując w Serce nikogo nie wyrzuca z serca. Zostawia jednak wolność.

 

W tym miesiącu wzywając zmiłowania Serca Jezusowego spróbuj odnaleźć swoje miejsce w Sercu Jezusa i tam składaj to wszystko co przeżywasz, to co cię cieszy i to co boli. To miejsce odnajdziesz kiedy dasz Bogu czas na modlitwie, by On mógł mówić do Twojego serca. Być może powinnaś spotkać się z nim w sakramencie pokuty i pojednania. Sam bardzo często korzystałem z daru tego sakramentu, bo wiedziałem, że tak zbliżam się do Jezusowego Serca i w ten sposób mogę kochać i służyć jak On.

 

I jeszcze jedna zachęta. Postaraj się w ten szczególny dzień, w Uroczystość Bożego Serca w Eucharystii i na osobistej modlitwie po komunii świętej oddać Jezusowi siebie samą, całą ze swoim bogactwem.

 

Edmund Bojanowski