Tajemnice chwalebne Różańca Świętego

 Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

 

       O świcie trzeciego dnia Pan Jezus zmartwychwstał własną mocą,  jako Syn Boży zerwał pęta śmierci.

Bł. Edmund Bojanowski przykładem swej żywej wiary i głęboką pobożnością zachwycał wszystkich i pociągał za sobą do Chrystusa. Jego słowa były potwierdzane czynami, wypływającymi z bezinteresownej miłości do bliźniego – ubogiego, chorego, do dziecka. Maryjo, Pani Różańcowa  pomóż nam wierzyć w zmartwychwstanie, które pewnego dnia stanie się i naszym  udziałem.

 

Tajemnica II – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

 

Chrystus wstąpił do nieba i nam przygotował miejsce wiecznej radości i chwały.  Bł. Edmunda cechowały: prostota, szczerość, otwartość, skromność. One stały się drogą po której doszedł  do wiecznej chwały. Maryjo, Pani Różańcowa, wypraszaj nam łaskę prostoty i pokory, byśmy mogli coraz bardziej upodabniać się do Jezusa – ukochanego Syna Ojca Niebieskiego.

 

III. Zesłanie Ducha Świętego

 

 

Duch Święty jest Mocą Boga, Jego Miłością i Świętością.   On to obdarzył bł. Edmunda swymi łaskami oraz charyzmatem służby dzieciom, ubogim i chorym. Wlał w jego serce miłość Bożą i obdarzył bogactwem swych darów.

Maryjo, Pani Różańcowa, naucz mnie słuchać natchnień Ducha Świętego.

 

IV. Wniebowzięcie Matki Bożej

 

 

Wywyższenie Maryi jest nagrodą za Jej wierną służbę     Poprzez służbę bliźnim bł. Edmunda Bojanowskiego – Bóg ukazuje jak wielkie rzeczy uczynił Kościołowi, dając mu tak wspaniałych ludzi: świętych i błogosławionych, niestrudzonych świadków Ewangelii wobec współczesnych. Maryjo, Pani Różańcowa, proszę o wierność powołaniu do świętości. Spraw, abym umiała dostrzegać w życiu wolę Bożą i wypełniać ją jak Ty i bł. Edmund Bojanowski.

 

V. Ukoronowanie Matki Bożej

 

 

         Maryja – pokorna i cicha Służebnica Pańska, została Królową wszechświata w koronie chwały.
Bł. Edmund Bojanowski bezgranicznie kochał Maryję, zawierzył Jej siebie i swoje dzieło: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.  Maryjo, Pani różańcowa, proszę o dar nabożeństwa ku Tobie, naśladowania Ciebie w swym życiu i wytrwania w łasce uświęcającej – do końca. Tak jak to czynił bł. Edmund Bojanowski.

 

Opracowała: s. Małgorzata Kalicińska