Szczególne Urodziny…

14 listopada to dzień szczególny dla każdej Siostry Służebniczki, gdyż w tym dniu wspominają kolejną rocznicę urodzin swojego Założyciela i modlą się przez jego wstawiennictwo. To dzień szczególny również dla tych wszystkich, którzy czczą bł. Edmunda Bojanowskiego i proszą Dobrego Boga o potrzebne łaski za jego wstawiennictwem.

14 listopada 2019 r., w 205 rocznicę urodzin Błogosławionego, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieniu, zgromadzili się licznie zebrani parafianie, a pośród nich Siostry Służebniczki wraz z s. M. Elizą Sułkowską z Dębicy, Dzieci z Przedszkola Parafialnego wraz z rodzicami, dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej a także członkowie Rodziny bł. Edmunda, by dziękować Bogu za życie bł. Edmunda Bojanowskiego, a także modlitwą, śpiewem oraz ucałowaniem relikwii uczcić  jego osobę.

Dzieci z Przedszkola Parafialnego wraz z s. M. Danutą Saratą i s. M. Iwoną Szopą rozpoczęły świętowanie Urodzin swego Patrona już od samego rana. Odświętny strój, okolicznościowa dekoracja w sali, modlitwa przez wstawiennictwo Błogosławionego, wspólny śpiew piosenek o Edmundzie, zajęcia wg tygodnia z bł. Edmundem Bojanowskim, dobre uczynki oraz urodzinowy tort ze świeczkami – to prezenty, jakie przedszkolaki składały w tym dniu dla swojego Patrona.

Kwadrans przed wieczorną Mszą Świętą, dziewczęta z DSM wraz z s. M. Natanaelą Adamczyk przygotowały krótkie rozważanie o życiu błogosławionego i razem z zebranymi modliły się przez jego wstawiennictwo.Podczas Mszy św., sprawowanej przez Ks. Proboszcza Mariana Gwizdaka, zebrani dziękowali za życie i osobę Edmunda Bojanowskiego i prosili o potrzebne łaski za jego wstawiennictwem. W oprawę liturgii włączyli się: członkowie Rodziny bł. Edmunda, dziewczęta z DSM oraz dzieci i absolwenci z Przedszkola Parafialnego. Ks. Proboszcz podczas okolicznościowej homilii przybliżył zebranym życie i czyny Błogosławionego oraz zachęcił do naśladowania go w codziennym życiu. Wyraził także wdzięczność siostrom posługującym w Parafii. Również podczas Mszy Świętej, 20 nowych członków zostało przyjętych do Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Na koniec wspólnej modlitwy zebrani ucałowali relikwie bł. Edmunda oraz otrzymali obrazki z modlitwą przez jego wstawiennictwo.

Po wspólnej modlitwie Rodzina bł. Edmunda miała swoje spotkanie w Domu Parafialnym, podczas którego nie zabrakło urodzinowego tortu, wspólnych rozmów, a także zabawy i śpiewów dla najmłodszych członków Rodziny. Obecna na spotkaniu s. M. Eliza Sułkowska przekazała zebranym pozdrowienia, zapewnienie o modlitwie a także urodzinowe upominki od Matki Generalnej M. Maksymilli Pliszki. Siostra podziękowała również za obecność i zaangażowanie w tworzenie Rodziny, a także zaprosiła na kolejne dni skupienia i rekolekcje organizowane w Zgromadzeniu dla członków Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

Bogu niech będą dzięki za tak dobrze przeżyty dzień i ludziom, którzy do tego się przyczynili. Niech Błogosławiony Edmund wyprasza wszystkim potrzebne łaski.

s. M. Iwona Szopa