Sympozjum Teologiczne w Cochabambie (Boliwia)

23-10-2017 | Echo z misji

Kilka sióstr z Wikariatu Misyjnego: s. M. Guillermina Nogales Orellana, , s. Miriam Camargo Calizaya, s.M. Luz Marina Ocaña, s. M. Virginia Calcina Llave i s. M. Martina Soruco Solorzano uczestniczyło w Sympozjum Teologicznym zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet w Cochabambie w dniach 10-12 października 2017 r. Na początku każdej sesji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego O. Dr. José Smyksy CSsR. przedstawił zaproszonych gości.

 

Wykłady rozpoczął O. mgr Adhemar Ventura Erazo OPprezentacjąadhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium”, robiąc krótkie wprowadzenie do problemów i zagrożeń współczesnego świata. Oto zagadnienia, które omawiał:

 

– zaproszenie do radości Ewangelii oraz użycie nowego terminu „primerear”, które oznacza podjęcie inicjatywy bycia pierwszym wychodzącym na spotkanie z innymi;

 

– wezwanie do „dynamiki misyjnej”; Kościół, jako wspólnota musi być „solą i światłem dla świata”, nawet jeśli wydaje się to utopią;

 

– podkreślał wezwanie dla całego Kościoła, aby stał się „miejscem bezinteresownego miłosierdzia, gdzie wszyscy mogą czuć się mile widziani”; kochać i zachęcać do życia zgodnego z Ewangelią.

 

Sr. Dr Eileen Fitz Gerald ACI zapoznał nas z treścią encykliki „Laudato si”, podkreślając :

– potrzebę głębokich zmian w stylu życia, wzorców produkcji i konsumpcji oraz struktur władzy;

– Rozwiązaniem jest edukacja w oparciu o odpowiedzialność środowiskową, szkołę, rodzinę, media, katechezę;

– Zachęta dla chrześcijan do bycia „ochraniaczami” dzieła Bożego, ponieważ jest to istotna część chrześcijańskiej egzystencji.

 

Ks. Dr Marciano Vidal CSsRkontynuował prezentację encykliki rozwijając temat w dziedzinie sprawiedliwości planetarnej.

 

Adhortację apostolską „Amoris laetitia” przedstawił ks. Miguel Manzanera. Zauważył, że po raz pierwszy w tym dokumencie Papież wspomina o filmie, który ilustruje i wyjaśnia pojęcie wynagrodzenia; zaprosił wszystkich słuchaczy do obejrzenia filmu „Uczta Babette”. Potem omówił treść adhortacji. Na zakończenie przedstawił specyficzne problemy Kościoła w Boliwii.

 

s.M. Martina Soruco Solorzano (Boliwia)

 

Foto: Dr. El P. Dr. Marciano Vidal CSsR., impartiendo conferencia magistral junto al P. Dr. Miguel Manzanera García, SJ.