ŚWIĘTO SZKOŁY im. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA W COCHABAMBA – BOLIWIA

28-06-2018 | Echo z misji

13 czerwiec, to dla nas, Sióstr Służebniczek, ważna data, gdyż każdego roku z wdzięcznością wspominamy ten dzień, w którym podczas swojej kolejnej pielgrzymki do naszej Ojczyzny, święty Jan Paweł II ogłosił Błogosławionym naszego Założyciela, Edmunda Bojanowskiego „człowieka, który przeszedł przez życie czyniąc dobro”.

 

Od tamtej też chwili stal się On Patronem szkoły prowadzonej od 1987 roku przez nasze Zgromadzenie w Cochabamba – Boliwia. Rozpoczynałyśmy wtedy od 66 uczniów. Dziś szkoła liczy 2290 dzieci, młodzieży i dorosłych pobierających naukę w tejże szkole.

 

Tak wiec każdego roku dzień ten jest szczególną okazją do podziękowania Bogu za dar Osoby Błogosławionego Edmunda, okazją do zgłębiania Jego życia i świętości.

 

Uczniowie, nauczyciele i ich rodzice mieli okazje do tego zwłaszcza podczas Nowenny przygotowującej do święta. Codziennie przez kilka dni poprzedzających święto, każda klasa uczestniczyła we Mszy Świętej, której oprawa liturgiczna zajmowały się Siostry posługujące w szkole z Grupą młodzieży ze szkolnego duszpasterstwa.

 

W noc poprzedzająca Święto według miejscowych zwyczajów odbyła się tradycyjna VELADA, która została przygotowana wspólnymi siłami przez dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Była to prawdziwa mozaika kulturalna, gdzie przedstawiono tradycyjne tańce z prawie całej Boliwii.

 

Podczas tej Akademii był obecny Zarząd Okręgowej Dyrekcji Edukacji z Cochabamby, Pan Przewodniczący w swoim przemówieniu gratulował szkole osiągnięć w wychowaniu a Siostrom, na ręce s. Miriam Camargo, jako dyrektorce ogólnej szkoły dziękował za kierowanie nią. Jego przedstawiciel wręczył na ręce Siostry Dyplom Uznania dla szkoły. Podczas akademii głos zabrała także przedstawicielka Organizacji Kobiet z Cochabamba, która w imieniu Izby Deputowanych z Cochabamba, wyraziła wdzięczność za przygotowanie Zawodowe, które szkoła oferuje w różnych kierunkach. W wręczyła s. Miriam Camargo, Dyplom Uznania dla Zespołu Szkół im Edmunda Bojanowskiego za zasługi na polu Edukacji.

 

Dzień samego Święta został rozpoczęty procesja ku czci Błogosławionego Edmunda, której towarzyszyła Orkiestra naszej szkoły. Procesja przygotowała nas do uczestnictwa w Eucharystii dziękczynnej za 31 lat istnienia szkoły, za jej wychowanków, obecnych uczniów i nauczycieli.

 

Liturgia została przygotowana przez siostry Katechetki, przy pomocy nauczycielki śpiewu, i grupy młodzieży.

Po Mszy Świetej uczestnicy; młodzież, orkiestra szkolna, nauczyciele i rodzice przeszli na boisko szkolne na mały poczęstunek przygotowany przez uczniów naszej szkoły z Wydziału Gastronomii. Nie zabrakło nawet tortu z postacią Błogosławionego Patrona szkoły.

 

Błogosławiony Edmundzie wstawiaj się nadal za ta społecznością uczniów i nauczycieli.

 

s. M. Agnella Grzenia