Świąteczne życzenia dla Przyjaciół Misji

21-12-2019 | Echo z misji

Niepojęte dary dla nas daje
Dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,
Gdy się wieczne Słowo Ciałem staje,
Mocą swojej cudownej sprawy.
Nędzę świata precz odmiata
A płaczliwe jęczenia,
W dźwięków głosy pod niebiosy
I w wesele zamienia.


Kochani Przyjaciele Misji

Uroczystość Bożego Narodzenia, kieruje nasze myśli i serca ku Tajemnicy Wcielenia Jezusa, Tajemnicy Miłości. W głębokiej adoracji pochylamy się nad żłóbkiem Bożej Dzieciny, Boga bliskiego, który z Miłości do nas stał się Człowiekiem. 

W tych świętych chwilach niech Wasze serca przepełni pokój, radość i miłość, a Jezus narodzony z  Maryi, niech pozwoli doświadczyć swej bliskości i usłyszeć osobiste wezwanie do bycia Jego świadkiem w dzisiejszym świecie.

Adorując Boga Wcielonego będziemy pamiętać o wszystkich ludziach, którzy wspierają naszą misję w Boliwii i w Peru. Niech Pan wynagradza każdy gest serca swoimi łaskami i obfitym błogosławieństwem.


Złączona w adoracji Wcielonego Słowa

s. M. Filemona Rapacz

przełożona Wikariatu Misyjnego wraz z Siostrami