Świąteczne życzenia dla Przyjaciół misji

11-04-2020 | Echo z misji

Cochabamba, Wielkanoc 2020

“Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały Panie (…)

W ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,

bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego”.

Jan Paweł II