Świąteczne spotkanie w Rudniku n. Sanem

Wspólne świętowanie i kolędowanie. Właśnie tak wyglądało świąteczne spotkanie Rodziny bł. Edmunda w Rudniku nad Sanem 8 stycznia 2020 r.


Jak zawsze rozpoczęło się od chwili refleksji i modlitwy w kaplicy. Razem z Ojcem Edmundem dziękowaliśmy za miniony rok oraz stawialiśmy sobie pytanie: Do czego wzywa nas Pan Bóg w tym Nowym Roku, który jest nam dany? Następnie udaliśmy się do sali, by tam spotkać się przy świątecznym stole. Po odczytaniu Ewangelii, składaliśmy sobie życzenia. Nie zabrakło również śpiewania kolęd.

Wielkim duchowym ubogaceniem było dla nas świadectwo jednej Pani, która opowiadała o „małych cudach”, jakie Pan Bóg czynił w Jej życiu… Oby nasza wiara, była tak mocna, a oczy szeroko otwarte, by móc dostrzegać dary i łaski, jakie chce nam dać Nowonarodzony Jezus.

Oby nasze ręce były zawsze gotowe, by nieść pomoc potrzebującym, tak jak czynił to bł. Edmund – to najpiękniejsze życzenia, jakie mogliśmy sobie nawzajem złożyć oraz najpiękniejsze postanowienie na Nowy Rok.

s. M. Jadwiga Tomaszewska