Stowarzyszenie “Dobroć” i dębicka KANA zrealizują projekt edukacyjny z MON

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy oraz nasze Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” otrzymały dofinansowane na realizację projektu „Drogi ku wolności” z Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach zadania zostaną podjęte działania upowszechniające tradycje narodowe, popularyzujące historię oręża polskiego, pielęgnujące polskość oraz pogłębiające świadomość narodową i miłość do Ojczyzny. Forma realizacji zadania została dobrana w ten sposób, aby obejmować różne obszary życia człowieka (obszar edukacyjny, społeczny, kulturowy i religijny).

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania publicznego będą się koncentrowały wokół problematyki historycznej związanej z dążeniami Polaków do odzyskania niepodległości w XVIII-XIX-XX wieku, w tym z tradycją oręża polskiego – polskiej wojskowości, ukazaniem specyfiki walki w poszczególnych okresach, życiem religijnym żołnierzy i społeczeństwa, obyczajowością, tradycją i kulturą.

 

Jesienią 2017 roku odbędzie się cykl edukacyjno-patriotycznych przedsięwzięć adresowanych do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz do wszystkich mieszkańców regionu.

 

Projekt obejmuje m.in. takie zadania jak:
– zajęcia edukacyjno-sprawnościowe dla dzieci „Uczymy się kochać Ojczyznę”;
– zajęcia edukacyjne w formie gry miejskiej dla młodzieży;
– Rajd Partyzancki „Kuźnica” Szlakiem Partyzanckim;
– Wieczornicę patriotyczną „ Na Chrystusowy my poszli werbunek”;
– Widowisko patriotyczno-religijne „Wigilia w okopach”.

 

Projekt znalazł się na liście 20 zadań dofinansowanych przez MON w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Dotychczasowych wolontariuszy Stowarzyszenia oraz wszystkich (od. 3 kl. szkoły gimnazjalnej/8 kl. szkoły podstawowej i wyżej), którzy chcieliby dołączyć do ich grona by pomóc w realizacji projektu zapraszam we wtorek 12 września 2017 (godz. 16:00, ul. Krakowska 15, Dębica) na spotkanie orgaznizacyjno – informacyjne. Przyjdź. Jesteś potrzebny!!!