STOP Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

11-09-2019 | W trosce o wychowanie

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

https://katecheza.episkopat.pl

https://opoka.news/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach


Wersja oświadczenia podana na stronie https://opoka.news/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach w pliku doc. daje możliwość wpisania słowa przedszkole zamiast szkołę (w drugim akapicie).

Jako wsparcie dla rodziców eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali przewodnik „Prawa Rodziców w Szkole”: https://dlarodzicow.ordoiuris.pl