Spotkanie z córką św. Gianny Beretty Molli

Z okazji dziesiątej rocznicy wprowadzenia do kaplicy sejmowej relikwii św. Gianny Beretty Molli, oraz ustanowienia przez Sejm w 2002 r. Dnia Świętości Życia, odbyła się w dniu 30 marca 2016 r. konferencja w Sejmie „Rodzina siłą Polski”.
 

Dzięki życzliwości – zaproszeniu – pani Krystyny Zając, w spotkaniu tym, a także w sprawowanej w kaplicy sejmowej Eucharystii, uczestniczyły nasze siostry z Piastowa: s. Prowincjalna M. Elwira Rokosz, s. M. Dobrawa Adamczyk, s. M. Krescencja Huk i z Warszawy: s. Małgorzata Szortyka oraz Aleksandra Bańka.
 

Została zaproszona na to spotkanie córka św. Gianny Beretty Molli – Gianna Emanuela Molla. Złożyła ona piękne świadectwo o życiu i miłości swojej świętej Mamy. Mówiła m.in.:

— Pan Bóg w swojej mądrości miał taki plan. Dopiero później poznałam ten wielki, Boży projekt. Jeśli mama pozostałaby z nami to oczywiście świadczyłaby wiele dobra drugiemu człowiekowi. Ale dobro, które Pan Bóg miał w swoich zamiarach było o wiele większe – miało wymiar światowy. Dziś jestem bezpośrednim świadkiem łask, których Bóg udziela każdego dnia przez wstawiennictwo mojej mamy.

Mówiła, że nie każdy rozumie od razu Boży plan. Tak było z nią i jej rodziną. Święta Mama nadal uczy ją pokornego zgadzania się na Bożą wolę, mimo jej nierozumienia.
Gianna Emanuela, zrezygnowała z pracy zawodowej lekarza, by zaopiekować się swym chorym Tatą. I zajęła się też szerzeniem kultu swej świętej Mamy.

Spotkanie z Gianną Emanuelą, było dużym, wzruszającym przeżyciem, przypominającym, o tym, że Święci są tak blisko nas, żyją między nami i uczą nas jak kochać, aż do oddania swego życia.

s. M. Małgorzata Szortyk