Spotkanie w Miłości, czyli sakrament pokuty i pojednania

W dniach 8-9 lutego 2020 r. w domu Prowincji Krakowskiej odbyło się skupienie dla dziewcząt. Był to czas otworzenia swojego serca na dar jakim jest uzdrowienie, które przynosi nam Jezus Chrystus w sakramencie pokuty i pojednania. W tych dniach  swoją posługą towarzyszył nam ks. Krzysztof Porosło, który w głoszonym Słowie Bożym i konferencjach pokazał nam głębszą perspektywę przeżywania tego sakramentu.

Dziewczęta rozmyślając nad usłyszanym Słowem odkrywały sens i istotę sakramentu spowiedzi świętej, który dobrze przeżyty staje się spotkaniem w miłości. Jezus w sakramencie pokuty i pojednania pozwala nam śmiało dotknąć swoich ran, leczy nasze zranienia i umacnia do dalszego kroczenia za Nim. Spowiedź to nasze osobiste spotkanie z Jezusem, który oddał za nas życie.

Ważnym momentem tego czasu była także adoracja Najświętszego Sakramentu.W pięknie znaków i gestów Eucharystii przyjęłyśmy Jezusa, który za nas umarł i zmartwychwstał.

Nie zabrakło również czasu na radosną integrację, wartościowy film, ubogacające rozmowy i głębokie pytania.

Niech Pan Jezus będzie uwielbiony za ten czas!

W tych dniach dziewczętom towarzyszyły również s.M. Natana Kasprzyk, s.M. Karolina Dobosz oraz s.M. Klaudia Sochocka.

s. M. Klaudia Sochocka