Spotkanie Rodzin bł. Edmunda Bojanowskiego w Boliwii

W dniach od 30 sierpnia do 01 września 2019 r.  w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Służebniczek dębickich, w Callajchullpas – Cochabamba, odbyło się IV Spotkanie Rodzin Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W spotkaniu pod hasłem Żyj i przeżywaj radośnie twoją wiarę uczestniczyło 55 osób; byli dorośli, młodzież i dzieci wraz z siostrami, które towarzyszą poszczególnym grupom.

Wśród uczestników były delegacje:

z Tacna – Peru z Parafii św Józefa Miłosiernego, obecnych było 9 przedstawicieli Grupy Ayuda Fraterna (Pomoc Braterska) wraz z s. Noemi Wilk.z Pacata Alta – Cochabamba, 8 członków wraz z s. Abeliną Cardenas, z Pasorapa, 2 członków z s. Halina Słąba, z Omereque, 7 członków z s. Cristina Ignacio, z Tupiza, 20 członków z s. Doli Sandoval.

Towarzyszyła nam s. M. Filemona Rapacz, przełożona Wikariatu Misyjnego. Spotkanie koordynowała s. M. Liliana García, odpowiedzialna za Rodziny Błogosławionego Edmunda w Boliwii.

Celem spotkania było pogłębienie osobistego spotkania z Chrystusem i podzielenie się doświadczeniami z Rodzinami Edmunda Bojanowskiego, aby jako ochrzczeni i posłani dawali świadectwo o Jezusie.
O. Józef Smyksy CSsR poprzez wykład „Edmund Bojanowski, jego misja w Kościele”, wezwał nas do zastanowienia się nad tym, jak mamy służyć, jako świeccy, we wspólnotach kościelnych i jaka jest nasza rola w ewangelizacji świata.

Niezapomniane będzie dla nas nawiedzenie Sanktuarium Virgen de Urkupiña i Cristo de la Concordia, przypominające o znaczeniu zintegrowanej wspólnoty włączonej w ewangelizację.

Podczas tych dni była też przeprowadzona akcja ewangelizacyjna, której wymiar jest nieoceniony; dzięki odwiedzinom „od drzwi do drzwi” wszystkich mieszkańców wspólnoty Callajchullpa jej członkowie byli mile zaskoczeni, widząc nas, odwiedzających ich i przekazujących im słowa ewangelizacji.

Misja spotkania Rodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego została spełniona!

Otrzymaliśmy poznanie „kolejnej twarzy” naszego Błogosławionego Patrona, a przede wszystkim podczas tych dni doświadczyliśmy umocnienia duchowego tak potrzebnego, aby sprostać codziennym trudnościom, bo jak mówi Błogosławiony Edmund Bojanowski: „Tylko słabe drzewa i bez korzeni wiatr potrafi wyrwać, dobrze zakorzenione trwać będą”.

Horacio Floresu

Uczestnik spotkania

Świadectwo z Peru

Celem naszej podróży z Tacna (Peru) do Cochabamba, mogliśmy doświadczyć spotkania z Bogiem we wspólnocie naszej Grupy „Ayuda Fraterna”. Mogliśmy „pobyć nieco” poza naszymi codziennymi obowiązkami. Zarówno podczas podróży jak i pobytu w Boliwii doświadczyliśmy, że Pan zawsze uprzedzał nas swoją łaską, okazywał swoją dobroć, łagodność i cierpliwość.

Cały czas naszego pobytu w Boliwii to jedne rekolekcje. Szczególnie dzień skupienia był dla nas dniem, kiedy spotkaliśmy się osobiście z Bogiem i mogliśmy oddać Jemu nasze radości, ale także i „krzyże codzienności” – nasze wątpliwości, strach, zmartwienia.

Doświadczyliśmy również wiele życzliwości i miłosierdzia ze strony Sióstr Służebniczek. Cenne było dla nas spotkanie z wieloma członkami Rodziny Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z Boliwii. Kolejny raz ubogaciliśmy się treściami o życiu naszego Patrona. Tym razem stały się dla nas przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości.

Marco Chauca

Członek Grupy Ayuda Fraterna